Valsgaard Skole bliver renoveret

Enigt byråd i Arden Kommune stemte for udbedring af fugtskader

Pe­del Kim Jen­sen un­der­sø­ger Vals­gaard Sko­les kæl­der for fugt og skim­mel­svamp, der nu skal fjer­nes.FOTO: Per Ko­lind

Pe­del Kim Jen­sen un­der­sø­ger Vals­gaard Sko­les kæl­der for fugt og skim­mel­svamp, der nu skal fjer­nes.FOTO: Per Ko­lind

VALSGAARD:Det ser ud til, at eleverne på Valsgaard Skole igen kan komme til at bruge de omklædningsfaciliteter, billedkunstlokalet og den ungdomsklub, der befinder sig i de syv lokaler i skolens kælderetage. De har nemlig været spærret af siden midten af august pågrund af udbredt fugt og skimmelsvamp, der resulterede i hovedpine hos nogle af skolens elever. Samtlige tilstedeværende medlemmer af Arden Byråd stemte på byrådsmødet i aftes for at give en tillægsbevilling til Valsgaard Skole, så fugtproblemerne bliver udbedret hurtigst muligt. Det indikerede en enig nikken rundt om bordet i byrådssalen. Borgmester H.C. Maarup (S) oplyste, at der bliver brug for mindst 100.000 kroner. En absolut upolitisk sag Formanden for børne- og kulturudvalget, Poul Arnbak (S), talte varmt for godkendelse af forvaltningens indstilling, og mente heller ikke, at der var meget at rafle om på byrådsmødet. - Det er en absolut upolitisk sag. Det er et must, at det skal laves, så pengene skal findes. Sådan noget skal laves uden diskussion, sagde Poul Arnbak, som ikke synes, at fugten og skimmelsvampen på Valsgaard Skole “skal stå og gære længere”. Skal godkendes først Økonomiudvalget samt børne- og kulturudvalget havde forinden godkendt forvaltningens indstilling. Indtil videre har forvaltningen kun ét enkelt tilbud på renovering af Valsgaard Skole, men den arbejder på at få et andet, billigere tilbud, informerede borgmesteren i sin gennemgang af sagen. - Vi er nødt til at forholde os til overslagsprisen på grund af travlhed hos håndværkerne. Forslaget bliver nu sendt videre til sammenlægningsudvalget i Mariagerfjord Kommune, der skal give det endelige grønne lys, før Valsgaard Skole kan blive fri for fugt og skimmelsvamp.