Hjørring

Van(d)vittigt

VAND:I sagsfremstillingen til sammenlægningsudvalget uforståelige beslutning om at overdrage vandforsyning og spildevandsafledning til et aktieselskab, fremgår det, at Kolding og København kommune har gjort noget tilsvarende. Det er delvist rigtigt, begge kommuner har overdraget vandforsyningen til anden part. Kolding Kommune får sit vand fra et selvstændigt forsyningsselskab, TRE-FOR, der i sin oprindelse er et fælleskommunalt forsyningsselskab for trekantsområdet, og Københavns Kommune får sit vand fra Københavns Energi, der leverer vand til en række sjællandske kommuner. MEN – ingen steder har man, som der er lagt op til i Hjørring, alene lavet et aktieselskab med den begrundelse, at der skulle malkes penge ud af forbrugerne. Begge forsyningsselskabet overholder ”hvile i sig selv princippet”, der er grundstenen i dansk forsyningspolitik. Der skal ikke kunne tjenes penge på det. Jeg finder det dybt uansvarligt, og på grænsen til det lovlige, at man i forbindelse med overdragelsen vil pålægge forbrugerne en ekstra afgift, uden de får noget for pengene. Hvis byrådet vedtager den foreslåede model, vil det betyde, at man ved et fremtidigt salg af aktierne til et privat selskab vil kunne inddrive et provenu, som forbrugerne kommer til at betale. Så er vi kommet dertil, at vores fælles vand er blevet til en vare, som private frit kan tjene penge på. Jeg håber, Hjørring kommunes foreslåede model bliver kendt ulovlig.