Vand og natur i en halvsløj tilstand

Søren Østergaard
Klejtrup Sø på grænsen til Viborg Kommune er en badesø, men ikke desto mindre truet af spildevand. Arkivfoto Grete Dahl
Forurening 8. december 2007 05:00

MARIAGERFJORD: Vandet er sygt og naturen halvsløj. Sådan ser billedet ud, når der gøres status over vandmiljøets og naturens tilstand i Mariagerfjord Kommune. Diagnosen stilles i kommunens høringssvar til de kommende vand- og naturplaner. De gamle amter stillede mål for, hvor rene vandløb, søer og fjorden bør være. Mindre end halvdelen af de 98 vandløb i kommunen opfylder målet og endnu færre forventes at bestå amtets krav i 2015, hvor Danmark over for EU har forpligtiget sig til at have en god tilstand i vandmiljøet. For søernes vedkommende ser det ikke bedre ud. Af de 13 største søer er kun tre af dem rene nok til at nå amtets målsætning, og der er ikke udsigt til forbedringer, med mindre der iværksættes nye tiltag. Der er vel at mærke ikke tale om, at amtet stillede krav om, at alle søer er supergode natursteder for plante- og dyreliv. Visse søer og vandløb er så belastede af forurening, at amtet opgav at få dem bare nogenlunde i økologisk balance. Det gælder f.eks. Hobro Vester Fjord og Hørby Sø. Men EU kræver som udgangspunkt at alle søer er i god tilstand i 2015. Naturområderne på landjorden strutter heller ikke just af sundhed. Alle naturtyper på nær strandenge lider under belastning af for meget kvælstof, der primært kommer fra landbruget. Næringsstofferne forskubber balancen mellem nøjsomme planter og arter, som klarer sig bedst med meget kvælstof.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...