Vand og træ hører sammen

Af Steen Bjerre Formand Tall Ship Aalborg Fonden Søndergade 12 Aalborg: HAVN: NORDJYSKE Stiftstidende har blandt andet fredag 18. februar 2005 beskrevet nogle af de planer, der åbenbart verserer med hensyn til den fremtidige anvendelse af området omkring Skudehavnen og Limfjordsværftet. Som den institution, der ejer og restaurerer den tremastede skonnert LOA, har Tall Ship Aalborg Fonden en åbenlys interesse i hvordan denne del af Aalborg udvikler sig. Ikke at det ligger fast, at LOA vender tilbage til denne del af havnen, når den igangværende restaurering er afsluttet i 2007, men det er bestemt en mulighed. Det centrale er, at LOA placeres i et spændende, maritimt miljø - og at skibet kan medvirke til at udvikle et sådant miljø på den fremtidige placering. LOA's forbindelse til Skudehavnen går tilbage til perioden 1993-2003, hvor skibet lå efter at det var vendt tilbage til Aalborg - og inden Fonden flyttede det til det midlertidige LOA Værft i Nørresundby. Som træskib er LOA som udgangspunkt naturligt hjemmehørende i det miljø, der er omkring Skudehavnen. Skibet bliver inklusiv bovspryd cirka 40 m langt, så Skudehavnen vil kunne rumme LOA, blot der friholdes god plads omkring indsejlingen. Til den daglige vedligeholdelse og drift af LOA vil der blive brug for en bygning på et par hundrede kvadratmeter til opbevaring af blandt andet værktøj og materialer. LOA kan for eksempel placeres langs Limfjordsværftets kaj - alt afhængigt af hvordan der bliver bygget her - eller ved Sydkajen, hvor LOA vil kunne indgå som flagskib i et træskibsmiljø. Det kunne for eksempel være i forbindelse med en nydisponering af en af de bygninger, der må påregnes at blive ledige i forbindelse med udvikling af havneområdet. Hvad angår fremtidig anvendelse af området tror jeg, at det er vigtigt at der indpasses andre funktioner end boliger. I den sammenhæng er det værd at se på, hvorfor tingene ikke er lykkedes ved Obels Kanal. Efter min mening skyldes det, at det er svært at etablere et miljø fra bunden. Så meget desto mere vigtigt er det at flytte et miljø til området, så der er noget at bygge videre på. Det kan være eksisterende caféer eller restauranter. Det kan være en god kombination af aktiviteter som ved Musikkens Hus med universitet og kulturliv i samme byggeri. Det kan være LOA. Det kan være en udvidelse af Søfarts- og Marinemuseets aktiviteter - for eksempel i form af et arbejdende træskibsværft. Og det kan være en kombination af disse ting, men det kan ikke være boliger alene, der skaber miljøet. Det er vigtigt, at den nye bebyggelse bliver orienteret mod vandet. Byggeriet må ikke blive så tæt som på Vestre Havnepromenade - og jeg er ganske enig med Thomas Kastrup-Larsen i, at boligsiloer på 12 etager er et skrækscenarium af de slemme. Der bør tænkes meget i at bruge træ, både som byggemateriale og i form af træflader, som strækker sig ned til og ud over vandet. Havnefronten i Barcelona er et eksempel på en yderst vellykket fornyelse, hvor træ er brugt med stor succes. Filosofien bør være at jo tættere på vandet desto mere træ. Bedste hilsner DK-9100 Aalborg (+45) 98102915 (+45) 22204601