Forbrugerforhold

Vand- og varmeforbrugere klarer frisag

Forbrugere skal under ingen omstændigheder finansiere en betalingsomlægning

FREDERIKSHAVN:- Vi kan ikke byde forbrugerne en ekstraregning. Det er vi helt enige om i teknisk udvalg. Sådan siger formand Jens Hedegaard Kristensen, CD, efter udvalgets møde onsdag. Her diskuterede politikerne et forslag fra vand-, varme- og kloakforsyningerne, der ønsker at forbrugernes acontobetalinger for eftertiden skal ske forud i stedet for at være bagudbetalinger. For at finansiere omlægningen havde teknisk forvaltning stillet forbrugerne en ekstraregning i udsigt. Men det faldt ikke i politikernes smag. - Forslaget betyder, at forbrugerne skal betale et beløb svarende til en ekstra acontorate. For en gennemsnitsfamilie vil det betyde en ekstraregning på cirka 5000 kroner, og det vil ikke være alle, som har råd til det, siger Jens Hedegaard Kristensen. Han synes dog, at ideen om forudbetaling lyder meget fornuftig, fordi de kommunale værker selv betaler en stor del af deres udgifter forud. Hvis forbrugerne også gør, vil værkernes kassebeholdninger formentlig ikke blive negativ. Formanden ønsker derfor, at forudbetaling bliver indført, men med forbehold. - Forbrugerne må ikke komme til at mærke noget, det vil sige, at forsyningerne selv må prøve at finde pengene, siger Jens Hedegaard Kristensen. Teknisk udvalg har nu sendt sagen tilbage til embedsmændene, som får til opgave at finde en ny løsning.