Vand til Hirsholm koster 35.000 kr.

Selskabet sikrer med vand i dunke, at der er rent drikkevand på øen

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Frederikshavn Vand AS leverer vand til Hirsholmene med postbåden "Polaris".Privatfoto

Skiftende leveringer året rundt af tilsammen ca. 400 vanddunke med hver 18,9 liter skal sikre, at der til stadighed er drikkevand på Hirsholmene ud for Frederikshavn. Øens eget vand må ikke drikkes. Det er Frederikshavn Vand AS, der med postbåden "Polaris" leverer vanddunkene. På den måde opfyldes forsyningspligten. Desuden vedligeholder Frederikshavn Vand AS øens eksisterende vandværk, som producerer ca. 500 kubikmeter om året. Dette vand ikke må bruges som drikkevand på grund af bl.a. stort indhold af okker, hvortil kommer nedsivning af rester af ekskrementer fra øens store mågekolonier. Vandleverancen på dunke koster årligt ca. 35.000 kr. - Der er to årlige eftersyn af vandværket, hvor vi gennemgår anlægget og udtager vandprøver til analyse, siger produktionsmester Kenneth Fuglsang, der netop har været på øen for at sikre, at vandværket og den eksterne levering af vand er i orden inden sommersæsonen, hvor forbruget naturligvis øges betydeligt. - Vi forsyner øen med drikkevand, der leveres af et privat firma, som også forsyner boreplatforme, men det er Naturstyrelsens faste opsyn på øen, der har ansvaret for fordeling af vandet og den nødvendige rengøring og vedligeholdelse af de vandautomater med køleanlæg, der er opstillet i huse, hvor der i forvejen er indlagt vand fra vandværket. Syv automater Det drejer sig om syv automater samt en automat, der er opstillet i øens gamle vaskehus. Denne automat til rådighed for alle, og her har også de fyldte vanddunke fået deres plads. Vandautomaterne lejes af firmaet Eden Springs med hjemsted i Hvidovre. Skal steriliseres De forbrugere, der har en vandautomat opstillet, kan hente vanddunke efter behov, som dog kan begræn-ses til 5 liter pr. person pr. dag, selv om der fra tid til anden pålægges "lokale" restriktioner for andre beboeres forbrug, så alle kan få rent drikkevand i ferieperioden. Samtidig er det nu fastlagt, at en periodevis meget nødvendig rengøring af vandautomaterne skal foretages af Naturstyrelsens repræsentant på øen. - Det indgår i vores aftale om levering af vand i dunke, at vi løbende fremsender udskiftningsdele, så der er sikkerhed for, at de dele i vandautomaten, der er i berøring med vand, udskiftes hver 3. måned, siger salgs-chef Torben Hansen fra Eden Springs. - Udskiftningen har vi ikke noget med at gøre, men det hele kan uden de store problemer udskiftes på én gang, så vandautomat og køler ikke blot virker, som det skal, men også sikrer, at alt er steriliseret. I vintersæsonen, når husene står tomme, er det selvfølgelig ikke nødvendigt. I uåbnede dunke er vandets holdbarhed seks måneder, mens dunke, der har været åbnet i mere end fire uger, skal skiftes ud.