EMNER

Vandalisme i kirke

IRAKERE:Kort før sin fratræden som Københavns biskop udtalte Erik Norman Svendsen om sognepræsten i Brorsons Kirke: ”Per Ramsdal har blot passet sit arbejde”. Det burde være rigtigt, når biskoppen siger det. Og når Per Ramsdal har taget de irakiske asylsøgere under sine og kirkens vinger, formoder jeg, at han har haft en rimelig kontakt med de mennesker, bl.a. med hensyn til deres opførsel, mens de ville være gæster i kirken. Jeg havde den formodning, at præsten instruerede irakerne om, hvor i kirkehuset de måtte være, og hvor de ikke måtte være. Jeg havde den formodning, at han belærte dem om, at de måtte opholde sig i kirkens sognelokale med de nødvendige birum som køkken og toiletter. Jeg havde en formodning om, at præsten tydeligt gjorde irakerne klart, at i selve kirkerummet havde de ingen adgang først og fremmest, fordi dette rum fortsat skulle være anvendeligt til kirkens egentlige funktion med gudstjenester og kirkelige handlinger samt være tilgængeligt for sognets indbyggere. Det var mine formodninger og forventninger over for sognepræst Per Ramsdal, og med hans positive kontakt til kirkens gæster måtte man formode, at disse ville respektere civiliseret gæsteoptræden. Ved at se politiets videooptagelse, blev vi imidlertid vidner til en anden indstilling. Her var selve kirkerummet ikke alene besat af de irakiske gæster. Vi blev bl.a. vidne til, at en af dem på abekatte-maner klatrede rundt oppe mellem piberne i kirkens orgel. Det vil jeg først og fremmest kalde misbrug af kirkens gæstfrihed, men jeg vil betegne det som afsindig vandalisme. Hvis biskoppens ord ”Per Ramsdal har blot passet sit arbejde”, havde været sandt, havde sognepræsten som en god luthersk præst stået i kirkens dør og sagt til irakerne: ”Hertil og ikke længere!” Men vandalerne respekterede ikke, at Brorsons Kirke havde modtaget dem som gæster.