Retspleje

Vandchefer en tur i retten

Udslip af slam til Liver Å endte som en straffesag, hvor Hjørring Vandselskab risikerer bødestraf

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det så værre ud end detvar, at der i maj var et nyt udslip fra Hjørring Renseanlæg, argumenterede produktionschef Jacob Andersen. Arkivfoto Kurt Bering

Det blev en lang eftermiddag, hvor der blev boret og boret i vandmålinger og analyseresultater, da Hjørring Vandselskab mandag stod tiltalt i en straffesag ved retten i Hjørring. Naturstyrelsen, der har tilsynet med Hjørring Renseanlæg havde politianmeldt selskabet for en række udledninger af slam til Hæstrup Møllebæk og Liver Å. Tiltalen gik på overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven i tre tilfælde - 10. og 11. maj 2010, hvor der blev udledt store koncentrationer af slam. I slutningen af maj 2010 var det spildevand fra en pumpestation, der på grund af defekte pumper blev ledt ud, og 3. maj i år var det igen slam fra renseanlægget, der blev ledt ud i åen. I to af tilfældene blev Naturstyrelsen ikke underrettet rettidigt. Vandselskabets forsvarer beskyldte Naturstyrelsen for manglende dokumentation for, at der rent faktisk var sket en forurening, der kan kædes sammen med udledningerne. Der blev også henvist til Hjørring Renseanlægs udledningstilladelse, som giver lov til en vis mængde slam på årsbasis. - Jeg mener ikke det har haft betydning for åen. På årsbasis overholder vi kravene i vores tilladelse, sagde produktionschef Jacob Andersen. Naturstyrelsens vidne fastslog imidlertid, at udslippene slet ikke var omfattet af tilladelsen. - I de tilfælde var renseanlægget delvist ude af drift, så der blev udledt slam direkte til åen, og det må ikke ske, sagde civilingeniør Bo Skovmark. Der blev efter udslippene konstateret slamaflejringer i å-systemet, som kun kan stamme fra udslippene, fastslog Naturstyrelsen. Årsagen var i det ene tilfælde, at en pumpe, der skulle pumpe slammet tilbage i renseanlægget, ikke var sat i gang. I det andet tilfælde var pumpen stoppet og medarbejderne ignorerede en alarm, der fortalte at noget var galt. Naturstyrelsen mener også, at der i 20 andre tilfælde er klare tegn på udslip fra renseanlægget, men her kneb det gevaldigt med dokumentationen. Anklageren kræver, at vandselskabet får en bøde på 75.000. Dommen falder senere.