Energiselskaber

Vanddrevet værk vinder venner

Bindslev gamle Elværk er antagelig klar til at producere el igen i løbet af sommeren

BINDSLEV:Bestyrelsen for den selvejende institution "Bindslev Gl. Elværk" har siden årtusindskiftet knoklet for det erklærede mål at få elværket i gang med at producere strøm igen. De er nu så langt fremme med renoveringen, at de forudser, at man meget snart kan prøvekøre det renoverede værk og måske allerede i løbet af sommeren for alvor komme til at producere el. - At få dette unikke vandkraft-drevne jævnstrømsværk i gang igen sker først og fremmest for at give egnen et levende teknologisk museum i form af et fungerende vanddrevet el-værk. Men vi har skam aftaler i hus om at sælge den el, vi fremover laver. Desuden har vi i bestræbelserne for at lave et solidt fundament for institutionen oprettet en sideløbende forening, "Værkets Venner", og det er særdeles glædeligt, at interessen for at være med til at sikre værket fremover er endog meget stor, siger bestyrelsesmedlem Anders Buhl Nielsen. Samtlige husstande i 9881-området har fået en hilsen fra elværket, og et stort antal har allerede meldt sig som medlem af støtteforeningen. Netop nu handler det om at få monteret nogle riste ved turbinens ind- og udløb. - Når de meget snart er på plads, kan vi begynde at prøvekøre værket, siger formanden for den selvejende institution Arne Povlsen. Han er forsigtig med at sætte dato på. Under de senere års renovering har han og den øvrige bestyrelse erfaret, at der ofte i forbindelse med den slags arbejder opstår nye problemer, når man løser et. Det viste sig f.eks. at turbinehjulet absolut ikke kunne drejes rundt, da man skulle afprøve det. Hjulet var rustet fast til det omkringliggende svøb. Der gik mange arbejdstimer med at banke rust med en larmende borehammer på megen lidt plads. - Men nu kan man også dreje hjulet rundt med én hånd, påstår formanden. - I bestyrelsen føler vi en meget stor opbakning fra lokalområdet. Og det gælder både økonomisk og materielt. Med støtteforeningen er det vort håb, at vi ikke alene kan få værket i gang igen, men også sikre, at vi i mange år fremover har en kulturperle som dette herlige område med et fungerende elværk som kerne, siger Arne Povlsen.