Lokalpolitik

Vandene skiller

Kulturforskellene i Viborg Amt er om muligt endnu større end i Nordjyllands Amt

Godt nok er vendelboer, aalborgensere og himmerlændinge temmeligt forskellige. Men i Nordjylland kan vi trøste os med, at forskellen på folkeslagene i Viborg Amt er endnu større. Der er på alle måder langt fra Lildstrand i Nordvest til Kjellerup i Sydøst. I Thy siger de "æ". På Mors og Salling siger de "a". Og i den fine, gamle domkirkeby Viborg og omegn siger de "jeg". Bortset fra at både morsingboer og sallingboer siger "a", udgør farvandet mellem Limfjordsøen og Salling en barriere, som stadig er mærkbar. Sallingsundbroen, som blev bygget i slutningen af 1970'erne, er det skrøbelige bindeled mellem de to oprindelige amter, Thisted og Viborg. Broen har bragt de to befolkninger tættere på hinanden, men de er aldrig helt blevet til ét folk. I sin villa i Nykøbing sidder forfatteren Knud Sørensen og kigger ud over sundet. Især her om vinteren, hvor træerne er nøgne, har han en fremragende udsigt mod Salling og Fur. På den anden side Men selv om afstanden kun er ganske få kilometer, føler han ikke den helt store samhørighed med dem ovre på den anden side af sundet. Båndene mod vest - til Thy - er stadig tættere end til Salling og Viborg-egnen. Det ændrer 33 år i et fælles amt ikke på. - Alligevel tror jeg, at vi på Mors skal være glade for, at det i sin tid blev, som det blev. Ellers var det næppe gået så hurtigt med at få bygget Sallingsundbroen. Den har trods alt betydet meget for udviklingen her på øen. Den betød, at erhvervslivet pludselig slap for at betale færgetakster, og det blev langt lettere at tage arbejde uden for Mors. Det eneste, der sådan set ærgrer Knud Sørensen, er, at det ikke blev Thisted eller Hanstholm, der blev amtets officielle hovedstad. - Det burde have været en af de to byer, for det ville have haft en stor psykologisk virkning. Jeg beundrer Ringkøbing Amt for, at de beholdt Ringkøbing som amtsby, selv om der oplagt er større udviklingspotentiale i Herning og Holstebro, mener Knud Sørensen, forfatteren bag adskillige biografier og bøger om livet på landet. Det er blevet til ialt 35-40 udgivelser, og han har modtaget flere fornemme litteraturpriser. Nu står Morsø Kommune og Viborg Amt foran en ny, stor kommunalreform. En omlægning, der efter Knud Sørensens mening ikke er helt indlysende nødvendig. - Men hvis det absolut skal være, vil jeg foretrække, at Viborg Amt bliver gjort til én stor kommune. Det ville betyde, at vi ville få samme skatteprocent over det hele og kunne forvente samme service. Så ville vi slippe for al det skænderi om, hvorvidt den ene eller den anden egn skal afgive arbejdspladser. Men løsningen er ganske enkelt helt utænkelig, funderer forfatteren, der før sit forfatterliv på fuld tid var landinspektør. Som tidligere landinspektør kender Knud Sørensen folkene på den ø, han bor på. Både dyder og dårskaber. Og han har svært ved at genkende nogle af de ting, han ofte hører morsingboer sige om sig selv. - Morsingboer kan godt lide at kokettere med, at de er noget vanskelige. Men det er bestemt ikke min erfaring. Tværtimod er morsingboerne gennemgående nogle ualmindeligt behagelige og fornuftige mennesker. Knud Sørensen stammer oprindeligt fra Hjørring, hvor han tog studentereksamen i 1946. Han husker vendelboerne som langt mere stridbare end morsingboerne. - Godt nok driller thyboer og morsingboer hinanden. Men det er meget godmodigt og nærmest at sammenligne med drilleri mellem to søskende, smiler han. Ingen fællesnævner Det er egentlig ikke, fordi Knud Sørensen synes, at Viborg Amt gør det dårligt. Han synes bare, at det er en noget akavet størrelse uden nogen fællesnævner. Han kunne dog godt tænke sig, at amtet oppede sig lidt på det kulturelle område. Selv om Mors og Thy ligger i udkanten af både amtet og Danmark, er han egentlig ikke bekymret for det nordvestjyske. - Forskellene ligger faktisk ikke så meget mellem egnene som mellem by og land. Men jeg tror på, at livet på landet har en lys fremtid for sig, fordi der fremover vil blive flere distancearbejdspladser takket være den moderne teknologi. Det betyder, at folk ikke længere i så høj grad er afhængige af at bo i nærheden af jobbet, og flere vil ganske givet flytte på landet, forudser han. Knud Sørensen mener, at Nordjyllands, Ringkøbing og Viborg amter udgør en naturlig region. Og står det til ham, bliver Thisted eller Hanstholm hovedstad for ligesom at skabe lidt balance i tingene.