Vandforsyning

Vandet er dobbelt så dyrt i Østergade 18

Brunata vil gå ejendommen efter for eventuelt udslip

HJØRRING:NORDJYSKE kan i dag afsløre, at der de sidste tre år har været omkring 600 kubikmeter vand, som der ikke er gjort rede for i forbrugsregnskabet for vand vedrørende udlejningsejendommen Østergade 18. Ved sidste måling på hovedmåleren blev det konstateret det, at der var brugt 1372 kubikmeter vand i ejendommen, men bimålernes sammenlagte forbrug udgjorde kun 762 kubikmeter. Altså en difference på næsten 45 procent. - Jeg har aldrig set noget lignende. Vi har aldrig målt så stort et spild fra hoved- til bimålere, fortæller Jan Østergård, sektionsleder på Hjørring Vandværk. Det er Hjørring Vandværk, der går ud og kontrollerer hovedmålere. De har dog ikke tjekket hovedmåleren til Østergade 18. - Hvis det virkelig er et tab, så er der virkelig et problem, og så bør ejeren rette henvendelse til os, så vi kan kontrollere hovedmåleren, siger Jan Østergård, der på ingen måde vil afvise, at det store spild kan være årsag til de fugtproblemer, der er i ejendommen. Hos Brunata A/S, der laver forbrugsregnskab for vand for Østergade 18, er man også blevet opmærksom på de 600 kubikmeter vand. - Hvis det drejer sig om utæthed i et rør, kræver det en større lækage mellem hoved- og bimålerne, og det er ikke særligt sandsynligt. Det er trods alt omkring to kubikmeter vand om dagen, vi taler om, siger afdelingschef i Brunata, Peter Lysdahl, der ikke har hørt om så stort et udsving før. Peter Lysdahl nævner, at der kan være umålte tapsteder, hvilket betyder, at der kan være flere vandkilder som for eksempel et toilet eller vandhaner, der ikke er påført en vandmåler. Desuden kan bimålerne i ejendommen måle forkert, men det tror Peter Lysdahl ikke på. - Jeg vil betragte det som usandsynligt, at hver måler ligger omkring 50 procent under det, som de skal måle. Kostbart vand I Hjørring Kommune betaler borgerne i gennemsnit omkring 27,5 kroner per kubikmeter vand, men i Østergade 18 er der tale om helt andre priser. I regnskabsåret 1999-2000 kostede en kubikmeter vand 37 kroner. Året efter var den steget til 44 kroner og i sidste regnskabsperiode skulle bageren, grønthandleren og de resterende lejere af med over 53 kroner for hver kubikmeter vand, de brugte. - For det første kan det ikke være rigtigt, at der er så stort et spild. Men at vi skal betale så høj en kubikmeterpris er da helt latterligt, siger bagermester John Sørensen, der har kontaktet udlejer Kaj Arend Hansen via sin advokat for at få en forklaring på både det store spild og de høje vandpriser. - Vi skrev til ham allerede i 2001, men vi har intet hørt fra ham, fortæller John Sørensen. De høje vandpriser er også faldet Brunata for brystet. - Jeg vil anbefale den lokale afdeling, at man går ejendommen igennem. Både for målinger, men også for lækage, siger afdelingschef i Brunata, Peter Lysdahl. Ifølge regulativ for Hjørring Vandværk ligger ansvaret for, at vandinstallationerne er intakte og forsvarlige hos ejeren. Ejeren af Østergade 18, Kaj Arend Hansen, har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.