Vandet er næsten renti Ellidshøj

ELLIDSHØJ:Drikkevandet i Ellidshøjs nordlige del får det bedre, og bedre. Men for en sikkerheds skyld anbefaler Vandforsyningen efter samråd med embedslægen fortsat beboerne i Ellidshøj nord at koge vandet, før de benytter det som drikkevand og til madlavning. Den forurening, der blev konstateret på byens kommunale vandværk 16. september, er aftaget yderligere, viser nye prøver, som blev taget tirsdag og onsdag i sidste uge. Prøverne er analyseret og viser, at vandet på selve vandværket nu overholder grænseværdierne for kimtal, et mål for det totale antal bakterier i vandet. Også på ledningsnettet er vandet rent, bortset fra et enkelt sted, hvor der er fundet 23 kim pr. milliliter mod en grænseværdi på 20. Der er fortsat hverken enterokokker eller colibakterier i vandet. Beboerne i den sydlige del af Ellidshøj får deres vand fra et privat vandværk og er ikke omfattet af forureningen. Mens målingerne viser en kraftigt forbedret vandkvalitet, har de ikke givet et klart svar på, hvorfra forureningen stammer. I de kommende uger udtages nye vandprøver.