Socialforsorg

Vandet er ok igen

Nu er både vandtank og filtre helt rene og Bælum Vandværk får ophævet kogepåbud fra embedslægen

Trængslerne er forbi for Bælum Vandværk og dets forbrugere, som siden før jul har været plaget af bakterier i vandet og et påbud om at koge vandet fra embedslægen. - Analyseresultaterne viser, at drikkevandet igen overholder kvalitetskravene, lyder det fra miljømedarbejder Anny Thorvaldsen, Rebild kommune, og forsætter. I samråd med embedslægen ophæves kogeanbefalingen hermed. Sidste år fik Bælum nyt vandværk, men det viste sig, at der var gået nogle bakterier i vandtanken, som fulgte med over fra det gamle vandværk. Siden har værket kæmpet med at komme problemet til livs. Der er tale om to forskellige bakterier, som har generet. Den ene er en tarmbakterie, som vokser ved legemstemperatur, mens den anden bakterie er en jordbakterie. Problemet bredte sig i det ny anlæg, da de ny filtre blev skyllet med vandet fra den gamle vandtank. Det har taget tid at få forureningen væk ved at skylle filtrene ofte og nu viser analyserne af vandet, at grænseværdierne bliver overholdt og forbrugerne altså ikke længere behøver at koge vandet eller købe vand på flasker.