Hospitaler

Vandet forurenet i Frederikshavn

Vandforsyningen i Frederikshavn er ramt af en akut forurening. På Frederikshavn Sygehus dekretede ledelsen lørdag forbud mod at bruge vand fra vandhanen til madlavning og til at drikke. I området omkring havnen i Frederikshavn blev brandhanerne i eftermiddag åbnet for at skylle hele forsyningsnettet i gennem.

Også vandforsyningens største højdebeholder er ved at blive tømt. Vandforsyningen fra Vandværket i Åsted, som forureningen kan spores til, er afbrudt. Det står endnu ikke klart, hvad vandet er forurenet med, men teknisk direktør i Frederikshavn, Mikael Jentsch, siger at det lugler af kemikalier, nærmest som når man blander insektgift eller plantegift i vand. Vandprøver er i øjeblikket på vej til analyse på et laboratorie i Viborg. Resultatet af analysen ventes søndag aften eller mandag morgen. Mikael Jentsch har orienteret embedslægen, men siger at det ikke har været på tale at udstede generelt forbud mod at drikke vand fra vandhanen. - Man skal lade være med at drikke vandet, hvis det lugter, og lugten er ikke til at tage fejl af, siger han. Ifølge sygehusdirektør Ingeborg Tusgaard fik Frederikshavn-Skagen Sygehus besked om, at undlade at drikke vandet fra vandhanerne lørdag eftermiddag. - Jeg kan ikke oplyse, hvem der har kontaktet sygehuset, men vores teniske chef har sendt besked ud til alle afdelinger om at ingen må drikke vandet fra vore haner, før vi har fået besked om at det igen er drikkeligt. Man må heller ikke bruge vandet til badevand eller til at lave mad med. Faktisk er det eneste vi i øjeblikket bruger vandet til toiletskyl, siger Ingeborg Tusgaard. Sygehuset - der har ca. 150 patienter indlagt - har derfor taget sine forholdsregler med hensyn til vandforsyning. - Kl. 17. 30 har vi rekvireret tankvogne med drikbart vand - men jeg har endnu ikke fået at vide, hvor hurtigt de kommer frem. Og det vand må vi bruge, indtil vi får melding om, hvad der er sket, og hvornår vi igen må bruge vandet, siger sygehusdirektøren. Men hun pointerer, at der ikke er panik på sygehuset. - Patienterne kommer ikke til at lide nød. Indtil vi får grønt lys til igen at bruge vandet fra hanen, tømmer vi lagrene for sodavand, og slipper det op, kører vi ud i byen og henter noget mere. Vi tager det stille og roligt og venter på at få vide, hvad det drejer sig om - og indtil videre lader vi blot være med at bruge hanevand, siger Ingeborg Tusgaard.