Vandet i top og prisen i bund

Aars Renseanlæg er blandt de bedste og billigste i Nordjyllands Amt

AARS:Det er et forbillede, der i år er vært for Spildevandsteknisk Forenings årsmøde. Aars ligger nemlig i toppen blandt kommunerne i Nordjyllands Amt, når det gælder rensning af spildevand. Samtidig er det den tredje billigste kommune for borgerne. - Vi skal være stolte af, at vi er i stand til at ligge i bund med prisen og samtidig høre til i toppen kvalitetsmæssigt, siger formand for teknisk udvalg i Aars Kommune, Bjarne Jensen (UP). Kommunen ligger over gennemsnittet i samtlige prøver, der er foretaget ved de kommunale renseanlæg i 2004. Det er blandt andet renseanlæggenes evne til at reducere indholdet af kvælstof og fosfor, der bliver undersøgt. Borgerne betaler 15,50 krone per kubikmeter vand, mens den gennemsnitlige pris i amtet er 22,22 kroner. Kun Pandrup og Hadsund kommuner kan tilbyde en billigere løsning end Aars. Driftsleder Poul Vejen glæder sig til at vise renseanlæggets metoder frem, når der i forbindelse med årsmødet er åbent hus. - Vores laguneanlæg, der filtrerer vandet en sidste gang er en af de ting, som folk skal se, foruden vores sandvasker, som vi var blandt de første, der fik, siger Poul Vejen. Sandvaskeren sorterer sandet fra, så det ikke belaster pumperne på spildevandets halvanden døgn lange tur gennem renseanlægget. Den fine spildevandsrensning blev i øvrigt også fremhævet på byrådets møde forleden. Det skete i forbindelse med godkendelse af kommunens spildevandsplan. Den hidtidige daterer sig helt tilbage til 1976. Den har derfor været underkastet en omfattende revision.