Vandet i Willestrup å er ren nok til vanskelige gæster

Biologernes seneste prøver fra Willestrup å spreder optimisme

WILLESTRUP Å: Vandet der risler gennem Willestrup å bliver stadigt renere. Det viser nye undersøgelser af vandkvaliteten, som er foretaget af amtets biologer. Godt nok er målsætningerne om, hvor rent vandet gerne skal være, endnu ikke nået, men alligevel er der optimisme at spore: - Der er sket en fin forbedring af vandkvaliteten i forhold til sidste år, så det ser ud til, at fremgangen fortsætter, siger biolog Hans Heidemann Lassen, der har været med til at udtage vandprøverne. Krævende insekter Fremgangen kan blandt andet spores ved at kigge på, hvilke dyr, der findes i vandet, og flere steder i Willestrup å er der fundet insekter, som kræver meget iltholdigt og rent vand for at overleve. - For første gang har vi fundet faunaklasse 7, som er den bedste, i åen. Vi har for eksempel fundet majfluer, som er krævende insekter, fortæller Hans Heidemann Lassen. Grunden til, at vandkvaliteten er blevet bedre er ifølge biologen, at driftsforholdene på dambrugene langs åen er blevet bedre, men ifølge biologen er det endnu for tidligt at juble alt for højt. - Målsætningen er jo ikke nået, selvom prøverne viser gode tegn, siger han. Derudover betyder den måde, vandprøverne bliver foretaget på, at det er svært at sige noget generelt om vandkvaliteten i en hel å. - Vi tager kun prøver enkelte steder i åen, så de viser ikke, hvor stor en bestand af de enkelte insekter, der findes, forklarer Hans HeidemannLassen. Undersøgelserne viser imidlertid, at der i år er gjort 103 fund af arter fra kategori 7 faunaen, og det er en fordobling siden år 2000. Willestrup å er ikke alene om at vise gode resultater, for også i Binderup, Lindenborg og Slette åer er der fremgang at spore.