Vandet skal være i orden

Når vi overlader vores børn i skolens varetægt, forventer vi naturligvis, at de bliver behandlet ordentligt. Vi forventer, at skolen klæder dem fagligt på til at kunne begå sig og blive klar til gymnasiet, handelsskolen eller en anden ungdomsuddannelse. Vi forventer også, at vores børn undgår at blive mobbet og i øvrigt lærer faglige kompetancer og den - for nogle - svære kunst at kunne indgå i sociale fællesskaber. Den slags krav taler vi jævnligt om i den offentlige debat, og justeringer her og der er nødvendige. Et andet krav taler vi ikke om, for det er basalt, at vi slet ikke kan forestille os, at der kan være problemer med at imødekomme det. Nemlig kravet om, at vores børn ikke udsættes for ydre miljøpåvirkninger, der ulovlige ifølge gældende dansk lov. Derfor kommer det som et chok, at der er problemer med kvaliteten af vandet i de bassiner, hvor frederikshavnske børn lærer at svømme. Men det er der altså, som vi dokumenterer i dagens lokalsektion. Og der har været problemer et stykke tid. At de opstår, er ganske naturligt og forståeligt. Men forståelsen slutter der, hvor man ikke gør noget ved dem øjeblikkeligt. Det er trist, at amtet er nødt til at skrue bissen på og komme med et ultimatum og en tidsfrist, før der sker noget.Det er utroligt, at det er nødvendigt.