Lokalpolitik

Vandet tilbage til byen i modeludgave

Husk på at der ligger en idé til et projekt, som I kan søsætte

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Her er det område ved Skippergade, som man gerne ser omdannet til havnebassin i projektet " Vandet tilbage til byen" Bassinet afsluttes mod nordøst af en lang kanal, der graves ud ved Nordre Skanse.

I 2005 søsatte de to ansatte i Frederikshavn Kommune Carl-Arne Jensen og Steen Heftholm projektet Vandet tilbage til byen. - Vi fik opbakning fra hele det daværende byråd og mange mennesker synes også det var en rigtig god idé, men siden er der ikke sket noget, og det vil jeg gerne gøre noget ved. Derfor har jeg lavet tre modeller, som jeg vil forære kommunen, når rådhuset og byrådssalen tages i brug. Modellerne skal minde det nye byråd om projektet og få dem til at gøre en indsats for at få gang i det videre arbejde med at få nedsat en arbejdsgruppe med blandt andet lokale entreprenører og mæglere. Det fortæller Carl-Arne Jensen, der i dag er på efterløn. Han satte sig derfor ned og lavede modeller der viser, hvordan det rent faktisk vil se ud, hvis man ledte vandet tilbage til byen. Planen for "vandet tilbage til byen" er at genskabe den kystlinie, der gik nede ved Skippergade, ud foran Fiskerklyngen og videre ud til Nordre Skanse. Det område er i dag mestendels togskinner, d. v. s baneterræn for DSB og Nordjyske Jernbaner, Skagensbanen. Carl-Arne Jensen har allerede præsenteret en model af projektet. Nemlig den bro, der skal afslutte det nye udgravede bassin og lede lystsejlere gennem en kanal ud til havet nord for Frederikshavn Havn. De to ene af de to nye modeller udstilles fra næste uge vises i Nordjyske Banks hovedsæde. Den forestiller Fiskerklyngen, hvor vandet går helt op til folks baghaver. Her er der som andre steder i det nye bassin bådebroer, som folk har råderet over, hvis de bor i Fiskerklyngen. - I det nye boligområde, som vi forestiller os skyder op i området mellem det nuværende posthus og til Fiskerklyngen, øst for Skippergade, skal der også være bådpladser til hver bolig. Det får du ikke mange steder i Danmark, forklarer Carl-Arne Jensen. Den anden model forestiller afslutningen af det cirka 800 meter lange bassin helt nede ved den nuværende banegård. Den skal flyttes over i det tidligere øldepot, som ligger lige ovre på den anden side af de skinner, der går ned til Frederikshavn Havn. Til gengæld bliver der en "sail in" restaurant i banegårdslokalerne, hvor der nu er dsb-kiosk m.v. Lystsejlerne kan således lægge til ved den nye restaurant. Han ser også gerne, at man flytter posthuset og politistationen og på den måde får skabt en helhed i det nye attraktive boligområde. - Men det er ikke nødvendigt at flytte for at gå i gang med at få vandet tilbage til byen. Første skridt bliver at få udgravet havnebassinet og først i anden etape bliver byggerierne til noget forudser Carl-Arne Jensen. Han håber, at andre vil arbejde videre med ideen og oprette en arbejdsgruppe. Gruppen skal ud og søge fonde og EU-midler. Man skal også inddrage private investorer blandt andet til at bygge de nye boliger. Desuden skal der i gangsættes en dialog med DSB og Nordjyske Jernbaner, som ikke har været inddraget endnu. DSB skal være indstillet på at flytte stationen og lade gods og rangeropgaver foregå ude på et nyt område ved Vendsysselvej. Fra sin tid i teknisk afdeling i kommunen, hvor han netop arbejde med projekter, har han også erfaring med at give et bud på, hvad et projekt som "Vandet tilbage til byen" vil koste. - Mit bud er 500 millioner kroner i udgifter, men husk på, at der også kommer indtægter ind ved at sælge de attraktive boliger. Han forestiller sig således, at det skal være private investorer, der betaler for projektet. - Men kommunen skal være med til at sætte noget i gang, og det håber jeg de nye politikerne vil tage initiativ til.