Lokalpolitik

Vandet ud af ørerne

GRUNDVAND:Rådmand for Forsyningsvirksomhederne, Preben Pedersen, ”kan godt se, at borgerne i Nørresundby har et problem med grundvandet”, nævner han i NORDJYSKE Stiftstidende og på tv i 24NORDJYSKE. Rådmandens problem er bare, at han generaliserer og betragter Nørresundby-Lindholms grundvandsproblemer som værende forårsaget af klimatiske ændringer. Historisk set er vores grundvandsproblemer menneskeskabte. Aalborg Kommunes politikere og embedsmænd er ansvarlige for vores grundvandsproblemer. I sin tid gav man både Andelscementfabrikken og slagteriet lov til at pumpe grundvand i store mængder. Man gav mange år efter tilladelse til at stoppe indvindingen af grundvandet, med store gener først for Lindholm (stop af cementfabrikken) og senest i 2006 med stop af slagteriet. Det gav store problemer, både i det centrale Nørresundby og store dele af Thistedvej-kvarteret i Lindholm. Det er her, man svigter os borgere. Man giver bare tilladelse til at stoppe grundvandspumpningen på slagteriet, hvilket man ved - eller rettere burde vide - vil give problemer i de berørte områder. Nu hvor der bygges på slagterigrunden, og man igen har fået tilladelse til en midlertidig grundvandspumpning, viser der sig ”normale” forhold, som før i området. Det skyldes altså ikke klimatiske ændringer ved vores grundvandsstigning, men udelukkende manglende overblik fra vores lokale myndigheder. Det er altså ikke de enkelte grundejeres problem, og ideen med et privat pumpelaug er en dårlig og uigennemtænkt løsning. Hr. rådmand, byråd og ikke mindst borgmester Henning G. Jensen: Prøv at tænke konstruktivt. Vær jeres ansvar bevidst, lad skadevolderne betale gildet, idet den menneskeskabte grundvandsstigning i vores område ikke kan være/blive den enkelte borgers problem. Det vil derfor være ganske uansvarligt at stoppe pumperne igen efter endt byggeperiode på slagterigrunden. Forslaget om udnyttelse af det oppumpede vand til springvand eller lignende vil måske kunne blive et nyt flot vartegn for byen og så samtidig løse en hel bydels problemer med grundvandet. Jeg håber således, at man finder en permanent løsning. Vi på solsiden er ikke forvænt med bymæssige forskønnelser.