Havbro

Vandfolk bevarer status quo

} På generalforsamlingen i Aars Vand var et af bestyrelsesmedlemmerne og en suppleant på valg, ligesom der skulle vælges revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsemedlem Ole Larsen blev genvalgt, så bestyrelsen består fortsat af formand Jørgen Nøhr, Niels Johannesen og Ole Larsen. Der var også genvalg til både revisor Evan Bollesen og revisorsuppleant Bent Hove Kristiansen, mens Lars Ibsen afløste Peter Hannest som suppleant til bestyrelsen. Med hensyn til den daglige ledelse sker der en forandring. I mange år har Aars Vand købt og betalt for den daglige drift hos Aars Elforsyning, men det ophørte da direktør Hans Henrik Haslev blev bortvist fra Aars Elforsyning tidligere på året. Aars Vand har besluttet at ansætte sin egen driftsleder Per Havbro, der tiltræder som driftleder 1. maj, men fortsætter med at købe administration hos elforsyningen. Ejendomshandler } Matrikel: 1 I, Aars By, Aars. Beliggende: Gl Skolevej 11. Sælger: Arnold Børge Mogensen. Køber: Tommy Hedehus. Ejd.værdi: 690000. } Matrikel: 1 AÆ, Aars By, Aars. Beliggende: Vestervang 14. Sælger: Johan Fink m.fl. Køber: Kim Buus Mogensen. Ejd.værdi: 720000. } Matrikel: 9 A m.fl., Sjøstrup By, Aars, delareal 1. Beliggende: Ndr Borremosevej 10. Sælger: Henrik Dalgaard Christensen. Køber: Susanne Jensen Bæk. } Matrikel: 2 P, Aars By, Aars. Beliggende: Markedsvej 4. Sælger: Vesthimmerlands Familiebrug m.fl. Køber: Vesthimmerlands Landboforening. Ejd.værdi: 1700000. } Matrikel: 2 HM, Aars By, Aars. Beliggende: Markedsvej 6. Sælger: Vesthimmerlands Familiebrug m.fl. Køber: Vesthimmerlands Landboforening. Ejd.værdi: 4350000. } Matrikel: 5 CU, Aars By, Aars. Beliggende: Højvang 27. Sælger: Suppan Kanapathy Ranjan. Køber: Gitte Pallisgaard Mogensen og Karl Martin Andersen.