Lokalpolitik

Vandforbrugere betaler til sejlskibsstævne

Forsyningsvirksomheder skal forklare Tilsynrådet sponsorat på en halv million kroner

AALBORG:Hver husstand under den kommunale vandforsyning kommer i 2004 til at betale knap en krone til sejlskibsstævnet The Tall Ships Race 2004. De store skibe kommer til sommer til Aalborg, og her er kommunens forsyningsvirksomheder gået ind med et sponsorat på en halv million kroner. Den støtte skal kommunen dog over for Tilsynsrådet give en nærmere forklaring på. Det er Enhedslisten, der har klaget til Tilsynrådet. Det er netop vandforsyningens bidrag, som Enhedslisten hefter sig ved. - Vandlovens bestemmelser er overtrådt. Penge, der betales af vandforbrugerne, må ikke bruges til sponsorater, mener Per Clausen, der er byrådskandidat for Enhedslisten. Byrådets forsyningsudvalg har godkendt et forslag til redegørelse over for Tilsynsrådet. Forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) peger på, at forsyningsvirksomhederne på flere områder er udsat for konkurrence. Det gælder f.eks. inden for elforsyning, renovation, gas og varme. Mariann Nørgaard mener derfor ikke, at man - som Enhedslisten gør - kan se isoleret på vandforsyningens bidrag til sponsoratet. - Forsyningsvirksomhederne skal ses som en samlet koncern, hvor man er nødt til at se tingene som en helhed. Vandforsyningen er ikke alene om sponsoratet, men er sammen med forsyningsvirksomhedernes fem øvrige driftsvirksomheder. Det samlede sponsorat for alle seks driftsvirksomheder udgør 500.000 kroner, forklarer Mariann Nørgaard. Udgifterne til det samlede sponsorat bliver efter en fordelingsnøgle fordelt mellem de seks områder. - Den enkelte driftsvirksomheds del af sponsoratet vil blive afholdt af driftsvirksomhedernens sædvanlige driftsbevilling for profilering, og er således en del af virksomhedens almindelige markedsføringsaktiviteter på linje med anden udadvendt annoncering, hedder det svaret til Tilsynsrådet. Det tilføjes, at forsyningsvirksomhederne søger at tænke i helheder til gavn for mennesker og natur. - Det er et naturligt led i forsyningsvirksomhedernes langsigtede strategi. Samtidig understøtter sponsoratet forsyningsvirksomhedernes øvrige information og salgsfremmende foransataltninger, skriver forsyningsudvalget. Vandforsyningens andel af sponsoratet er i øvrigt i 2004 udregnet til 0,007 kroner pr. kubikmeter. For en gennemsnitshustand givet det et samlet beløb på lidt under en krone. Generelt har forsyningsudvalget besluttet, at andelene til sponsoratet tages af de eksisterende budgetter til information og salgsfremmende foranstaltninger. Over for Tilsynsrådet rejser Per Clausen i øvrigt tvivl om, hvorvidt det er lovligt, at vandforbrugernes penge anbringes på en konto, der ikke er nogen skriftlige regler for anvendelsen af.