Lokalpolitik

Vandforbrugerne kommer til at betale

Folketingskandidat, amtsrådsmedlem (SF) Thomas Krog om ”Ny Ulstedlund”

ULSTED:Stiller vi politikere ikke krav om mindre kvælstofudvaskning fra kvægproduktionen på landbruget ”Ny Ulstedlund”, så kommer forbrugerne ved Ulsted vandværk på sigt til at betale med højere vandpriser for at købe den tilladelse tilbage, som Nordjyllands Amt og Hals Kommune snart sender i høring. Gyllen fra kørerne skal ifølge planerne blandt andet bringes ud på hele 63 ha af indvindingsoplandet til Ulsted vandværk. Arealerne er nitratfølsomme, hvilket betyder, at den nitrat, der udvaskes fra planterne cirka svarer til den mængde, der når grundvandet. Som tingene ligger, vil et flertal i amtsrådet tillade udvaskning på 48 mg nitrat per liter. Flertallet i samme amtsråd har for nylig vedtaget en målsætning på 25 mg nitrat per liter i grundvandet de steder vi henter drikkevandet op. For at opfylde den målsætning laver amtet i samarbejde med vandværkerne indsatsplaner, hvor man regulerer aktiviteterne på overfladen, så målsætningen på de 25 mg kan overholdes. I praksis vil det sige, at landmændene må gøde jorden mindre, og at vandforbrugerne skal betale landmændene kompensation for deres indkomsttab. At politikere vil give en landmand en tilladelse, som man med sikkerhed ved, at vandforbrugerne på sigt kommer til at købe tilbage, vil jeg betegne som både hovedløst og forkasteligt. Den eneste usikkerhed er, hvornår nitratproblemerne begynder at vise sig, så landmanden skal betales for, at der udvaskes mindre nitrat.