Vandforbruget faldet

HALS:Også i år kan man i Hals Vandværk glæde sig over, at vandkvaliteten er helt i top, mens vandafgiften samtidig er helt i bund. Tilmed er der pæne tal på bundlinien. Det fremgik af formandens beretning ved årets generalforsamling på Restaurant L'Ancora i Hals. Carl Skibsted udtrykte tilfredshed over et driftsmæssigt stabilt år med kun enkelte stop og få reparationer. Og så har der tilmed været en konstant nedgang i det årlige vandforbrug, som i dag er på 164.600 kubikmeter mod 267.000 kubikmeter i 1986. Det til trods for, at der i denne periode har været en tilgang på omkring 300 nye forbrugere. Efter lidt startvanskeligheder er der også nu tilfredshed med de økonomiske og tidsmæssige besparelser, man har opnået ved at lade kommunen forestå opkrævningen af den årlige vandafgift. Tilslutningsafgiften for nye forbrugere er hævet til 10.180 kr. for at dække vandværkets faktiske omkostninger, oplyste formanden. Til gengæld kan man så være godt tilfreds med, at kubikmeterprisen på 7,50 kr. ligger omkring 1,60 kr. under gennemsnitsprisen i Nordjylland. Kasserer Lars Skalkam oplæste driftsregnskabet, der balancerer med 949.689 kr., heraf et overskud på 252.588 kr. Lars Skalkam og Harry Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen.