Vandforsyning forbedres for firemio.

Forbrugerne i Brovst, Halvrimmen og Arentsminde får bedre vand

BROVST:Brovst har i mange år været i front hvad angår drikkevandskvalitet. Det fælles selskab, der leverer vand til de 2259 forbrugere i Brovst, Halvrimmen og Arentsminde, viser nu vej igen: I begyndelsen af det nye år indvier forsyningsselskabet et nyt vandværk i Brovst og opfylder dermed som et af de første selskaber i landet skærpede krav fra Miljøstyrelsen om forbedret drikkevand. I øjeblikket ledes vandet direkte fra syv boringer ud til forbrugerne i Brovst, Halvrimmen og Arentsminde, og det giver problemer med de mange grænseværdier for vandkvalitet, som vandværker skal overholde. Blot en enkelt boring leverer vand over en grænseværdi, vil den blive lukket. Det nye værk er forsynet med et vandbehandlingsanlæg og en rentvandstank, som kan indeholde vand fra alle syv boringer. Ved at blande vandet mindskes risikoen for at komme over grænseværdierne. Man kan f.eks. blande vand med lavt og højt nitratindhold. - Samtidig opfylder tanken et nyt krav om iltning af vandet, siger Kristen Simonsen, formand for interessentskabet bag de tre byers vandværker. Vandet, som i øjeblikket sendes ud til forbrugerne, er uden ilt. Efter de nye krav skal der være fem milligram ilt pr. liter vand, og vand med ilt smager bedre end vand uden, tilføjer Kristen Simonsen. Det nye vandværk er opført i Bøge Bakker mellem fjernvarmeværket og børnehaven. Det rummer en jordtank med en diameter på 18 meter og en dybde på fire meter, og oven på er der en beholderbygning. Tanken kan rumme 1000 kubikmeter vand svarende til et døgns forbrug. Vandværket kommer til at koste ca. fire millioner kroner. Vandforsyningsselskabet har et par millioner, der kan bruges til projektet. Kristen Simonsen tør ikke love, at vandprisen ikke vil stige som følge af byggeriet, men det blivet i givet fald så beskedent, at det knapt vil kunne mærkes. Det nye vandværk, der er blevet forsinket på grund af det regnfulde efterår, vil formentlig blive sat i gang i januar, siger Kristen Simonsen. Den officielle indvielse vil dog først ske til foråret, formentlig i april, når alt udvendigt arbejde er færdigt, og der er plantet omkring bygningen. Vandværket er tegnet af arkitektfirma Christensen & Rottbøll på en måde, så det kan være med til at forskønne byen. I stedet for at lave en firkantet industribygning er værket bygget i runde former, og der bliver et vandspejl om bygningen med opsamlet regnvand.