Vandhuller til gavn for frøer

Danmarks Naturfredningsforening i arbejde

BIERSTED:Danmarks Naturfredningsforenings afdeling iAabybro arbejder med planer om at anlægge fire vandhuller i området mellem Nørhalne og Biersted til gavn for den sjældne løgfrø og for at give eksempelvis skole-elever flere muligheder for naturoplevelser, oplyser SørenRosenberg. Foreningen er nået langt, når det både gælder planer og penge, men mangler stadig en afgørende tilladelse. På grund af den nærliggende flyvestation skal Flyvevåbnets Bygningstjeneste nemlig også sige ja til, at der bliver gravet nogle nye vandhuller. - Vi vil grave fire vandhuller i området ved Smalby på omkring 400 kvadratmeter. De bliver så store, at vi skal have bygningstjenestens tilladelse, men vandhullerne bliver ikke så store, at de vil trække flere fugle til og dermed genere lufttrafikken, siger Søren Rosenberg, som ikke ser problemer i at få den sidste nødvendige tilladelse. Projektet går tilbage til 2003, da Poul Hansen på Skaggårdsvej opdagede nogle usædvanligt store haletudser i sin sø. - Han kontaktede amtet og DN. Der viste sig overraskende at være løgfrøhaletudser, som vi ikke troede levede i disse områder, fortæller SørenRosenberg. Siden har DN haft mange vandhulsture til søen for at give børn og voksne naturoplevelser, men foreningen vil gerne udbrede kendskabet til løgfrøen og derfor forbedre dens yngle- og levemuligheder ved at anlægge de fire vandhuller. - Vi har fået lov af forskellige lodsejere. Vi har fået tilladelser fra Aalborg og Aabybro Kommuner og fra amtet, nu mangler vi bare bygningstjenesten. Projektet løber op i 60.000 kr., men der er skaffet penge dels fra Danmarks Naturfredningsforening og dels fra amtets grønne pulje, som gievr 30.000 kroner.