Vandkulturhuset er en rød klud

Byrådsarbejdet har været én stor besparelse

AALBORG:Han har fået sin sag for, SF'eren, Henrik Nielsen, der kom i byrådet ved valget sidste år valg. I disse dage modtager han dagligt breve og e-mails fra borgere, der protesterer mod de varslede besparelser på det kommunale budget for næste år. - Når jeg møder folk på gaden, er der mange der henvender sig og spørger, om det virkelig kan være sandt, at vi skal spare så meget, fortæller han. Henrik Nielsen oplever, at folk er velorienterede om baggrunden for kommunens problemer. Og de er ikke vrede eller på anden måde ubehagelige, blot meget forundrede. Dog er der et punkt, der virkelig kan sætte sindene i kog. Vandkulturhuset. - Det nærmer sig en hadstemning, fortæller han. - Folk kan ikke have, at man bruger penge på det, i den situation vi er i. Der er også flere og flere, der er begyndt at nævne musikhuset i samme åndedrag. Folk falder først til ro, når han fortæller, at SF er imod at man bygger et vandkulturhus. For Henrik Nielsen har oplevelsen af byrådsarbejdet, siden han indtrådte 1. januar været besparelse på besparelse. Han sidder i skole- og kulturudvalget, hvor man i april fjernede 10 mio. kr. på driften og i juni stoppede skolebyggerier for ca. 39 mio. kr. - Og så fik vi i august besked fra magistraten om, at finde små 40 millioner kr. på næste års budget. Det skyldes flere ting, men især en stram linie fra den nuværende regering. Henrik Nielsen medgiver, at de budgetforslag, der er sendt ud fra de enkelte udvalg, betyder alvorlige nedskæringer på skoler og DUS, der kommer til at bære ca. 30 mio. kr. af besparelsen. - Skolerne får færre penge til materialer, lærerne får mindre tid til udvikling og forældresamarbejde m.v. Samlet betyder det færre lærertimer til at løse opgaven. Med det samme antal undervisningstimer til eleverne, siger det sig selv, at niveauet bliver dårligere. Det samme gælder for DUS, hvor der tages en del af de penge, der bruges til materialer og udflugter, ligesom der skære i antallet af pædagogtimer. De sidste godt ni mio. kr. findes indenfor biblioteker, kultur og fritid. Et af de meget synlige steder er forslagene om at lukke bibliotekerne i Hasseris, Nørresundby, Gug og Sulsted. - Det er et hårdt slag for de bydele, der berøres, ingen tvivl om det, siger Henrik Nielsen. - Men der kunne altså ikke pines flere penge ud af folkeskolen, og derfor har alle områder været i spil. - Man kunne have fjernet noget mere personale på alle biblioteker og skåret hårdt i materielkontoen, men her var det nødvendige beløb så stort, at det ville være et alvorligt tilbageskridt for det samlede biblioteksvæsen i kommunen. Salamimetoden kunne ikke bruges. Der var enighed om, at vi var nødt til at pege på lukninger, fortsætter Henrik Nielsen. - Det kan diskuteres om det var bedre at tage andre filialer - f.eks. alle yderområderne og nøjes med lidt større enheder. Men valget faldt på en løsning, der berører både midtbyen og yderområderne. Uanset hvilke argumenter der kommer vil det altid virke hårdt og urimeligt på den berørte, men der skulle træffes et valg. Henrik Nielsen håber på, at det endelige budget bliver mildere, end der er lagt op til. - Men alle - både borgere og politikere - ved at det kommer til at gøre ondt. Uanset om nogle områder så slipper i sidste øjeblik.