Vandløb bør skånes

EMNER 8. december 2007 05:00

MARIAGERFJORD: Med faste intervaller pløjer åmændene gennem vandløbene for at skære grøde og klippe græs. Vandets vej skal være uhindret, så drænene har frit løb, og vandet ikke går over bredderne og ud på markerne. - Men nogle steder vedligeholder man vandløbene, fordi det er en tradition. Ikke altid fordi det er nødvendigt for at kunne dyrke markerne, påpeger biolog Mette Bramm fra Mariagerfjord Kommune - Fiskene, smådyrene og planterne i vandløbene har ikke behov for menneskets hjælp. Tværtimod går vandløbsvedligeholdelsen ind og ødelægger naturens egne balancer. Det giver dårligere og mindre mangfoldig natur i vandløbet og dets nære omgivelser, siger Mette Bramm. Hun mener, det er vigtigt at målrette vedligeholdelsen til de vandløb, hvor det er nødvendigt af hensyn til landbruget. Af samme grund er Mariagerfjord i gang med at foretage en kritisk gennemgang af vandløbsvedligeholdelsen, så den bliver koncentreret til de vandløb og vandløbsstrækninger som har det største afvandingsbehov. På andre strækninger vil der blive tilrettelagt en mere skånsom grødeskæring, eller skæringen vil helt ophøre. Ud over at dette er til gavn for naturen, så er det samtidigt muligt at spare kommunale penge. Kommunens natur- og miljømedarbejdere har allerede kigget på nogle af vandløbene, hvor man kan reducere eller helt droppe grødeskæring. Mindre grødeskæring kræver dog, at regulativerne for de berørte vandløb ændres.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...