EMNER

Vandløb risikerer vandskader

Åer kan sande til på grund af de store mængder smeltevand.

Skov- og landskabsingeniør Jens Peter Neergaard har en større opgave foran sig med at kontrollere kommunens vandløb. Spørgsmålet er, om de store mængder smeltevand ender med et miljømæssigt minus eller plus.Foto: Asbjørn Hansen

Skov- og landskabsingeniør Jens Peter Neergaard har en større opgave foran sig med at kontrollere kommunens vandløb. Spørgsmålet er, om de store mængder smeltevand ender med et miljømæssigt minus eller plus.Foto: Asbjørn Hansen

Mens husejere rundt omkring kæmper en hård kamp for at undgå skader på deres ejendomme, er der knap så meget at stille op over for den trussel, de store mængder smeltevand udgør for vandløbene ude i naturen. - Når der pludselig kommer så stor vandtilstrømning, som vi ser i øjeblikket, så fører vandet en masse sand, mudder og jord med sig, og det betyder, at vandløbene risikerer at blive stoppet til, siger lederen af Mariagerfjord Kommunes afdeling for Natur og Grundvand, Bjarke Jensen. Det kan have flere uheldige konsekvenser, forklarer han. - Hvis gydebankerne i vandløbene dækkes til, er de uanvendelige for fiskene, og det er også meget skadeligt for miljøet i vandløbene, hvis det bliver nødvendigt at grave dem ud for at sikre vandgennemstrømningen, påpeger Bjarke Jensen. Hvordan de enorme mængder smeltevand påvirker vandmiljøet, er det dog alt for tidligt at spå om. En pludselig, voldsom vandgennemstrømning kan nemlig også virke positivt ved at skylle eksisterende aflejringer væk, så vandgennemstrømningen ender med at blive større. Desuden har Mariagerfjord op imod 100 offentlige vandløb på tilsammen 350 kilometers længde, så en endelig vurdering og konklusion har lange udsigter.