EMNER

Vandløb vedligeholdes

Utilfredse landmænd får minister på banen overfor kommunen.

Ryå løb over sine bredder. Foto: Henrik Louis

Ryå løb over sine bredder. Foto: Henrik Louis

- Vandet skal ledes væk, så der ikke sker oversvømmelser. Det mener formand for miljø- og teknikudvalget i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V). Landmænd har kritiseret, at kommunen ikke vedligeholder vandløbene i samme omfang som tidligere, hvilket har resulteret i oversvømmelser. I forbindelse med sagen har miljøminister Ida Auken rettet henvendelse til kommuner. Ida Auken understreger, at vedligeholdelsen af vandløb skal ske efter gældende regler - også i ekstreme nedbørssituationer. Forleden var repræsentanter fra Brønderslev Kommune sammen med landmænd på en sejltur på Ryå, der er gået over sine bredder. - Ifølge hvad der er oplyst, var det en udbytterig sejltur, fortæller Mikael Klitgaard. Det viser sig, at det er godt at kommunikere. I hvert fald blev mange hurdler ryddet af vejen. Miljøminister Ida Auken har forståelse for, at kommunerne i de senere år har haft store udfordringer på vandløbsområdet som følge af store nedbørsmængder. Mange vandløb og afvandingskanaler har haft svært ved at aflede de øgede mængder vand. - Regeringen ønsker at gennemføre en modernisering af vandløbsloven. Men kommunernes ansvar efter vandløbsloven er indtil videre uændret, hedder det i Ida Aukens brev. - Det betyder, at kommunerne fortsat har pligt til at udarbejde og efterleve vandløbsregulativet for offentlige vandløb. Hvordan vandløbene skal vedligeholdes, skal fremgå af regulativet. Det er kommunernes ansvar at sikre, at vedligeholdelsen af vandløbet sker i overensstemmelse med regulativet. - Hvis kommunerne ønsker at foretage en yderligere vedligeholdelse af vandløbet i form af at øge vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, skal det ske i overensstemmelse med reglerne i vandløbsloven, og er det omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal denne lov også efterleves.