Vandløbene skal frem i lyset

Lokalpolitik 1. maj 2007 06:00

NATUR: Mere end 98 pct. af alle danske vandløb er udrettede kanaliserede, rørlagte eller på anden måde regulerede. Der bliver skåret for meget grøde i de mishandlede vandløb, som ofte kun bliver betragtet som afvandingskanaler. I Aalborg Kommune har vi i hundredvis af små og store vandløb, og de fleste af dem fører et forarmet og skjult liv i skammekrogen. Hvis disse vandløb kommer frem i lyset og får lov til at finde deres naturlige lejer, og hvis det omgivende samfund i øvrigt vil behandle dem respektfuldt, så de opnår en ”god økologisk status”, så vil de kunne danne rygraden i et projekt, som passende kunne kaldes ”mere natur med kvalitet og mere sammenhængende natur”. I Aalborg Kommunes undersøgelse om livet i landdistrikterne svarer 70 pct., at naturen er af afgørende eller stor betydning for deres valg af bosted. Mennesker trives i naturen, så der er mange gode grunde til at kommuner i den kommuneplan, som skal være færdigbehandlet med udgangen af 2008 gør alvor af tankerne om ”grønne fingre” eller ”grønne kiler” ind i byområderne, og at man arbejder ud fra ideen om mere sammenhængende natur, så sjældne planter og dyr ikke bliver isoleret i små områder. Her kommer de naturgenoprettede vandløb ind i billedet. De skal danne det skelet, som ny natur skal bredde sig omkring. Planter, dyr og mennesker vil få stor glæde af en sådan naturgenopretning. Er nogen i tvivl, så se bare på Østerådal. Danmarks Naturfredningsforenings daværende lokalkomite i Aalborg udgav i 1988 rapporten ”Ideoplæg om Kærs Mølleå”, som førte til det storslåede naturgenopretningsprojekt vi i dag kender som Østerådal, der rummer store naturværdier, og som er rekreativt område for et meget stort antal borgere i Aalborg Kommune. Denne succeshistorie bør blive brugt til at komme i gang med at naturgenoprette de øvrige vandløb i kommunen. Der er nok at gå i gang med, og Naturfredningsforeningen bistår gerne med gode råd. Et stort flertal af borgerne i Aalborg Kommune er glade for naturen og de oplevelser, den giver. De bør også være med til at stille krav til den kommende kommuneplan, om at den skal indeholde mere kvalitetsnatur og mere sammenhængende natur. Forkortet af red.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...