Naturkatastrofer

Vandløbenes frisører

Højsæson for at trimme vandløb

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Grøden sætter sig fast om knivene og må fjernes manuelt

RYÅ:Små grønne øer glider langsomt af sted med strømmen. Længere henne ad Ryå sejler to lave både af sted og efterlader sig et spor af afskårne planter. Det er tid til sommerens første grødeskæring. Brønderslev Kommunes folk er i gang med at skære langs bunden på de store vandløb som Ryå, Klavsholm Å og Nørre Å. Det foregår fra båd, hvor store knive som en anden hæksaks skærer grøden over. Senere på sommeren kommer turen til de mindre vandløb, hvor det foregår manuelt med le eller buskrydder. Vinteren over får vandløbene lov til at passe sig selv. Men når sommeren kommer, begynder græs og vandplanter at vokse med en hastighed, så det er nødvendig med en klipning. Hvis grøden ikke bliver skåret, vil vandet strømme langsommere og presses op, så vandstanden stiger og oversvømmer områder. Der er flere hensyn at tage, når der skal grødeskæres. Fiskene skal stadig have mulighed for at leve i vandløbene. Derfor skæres der ikke helt ind til kanten, da der gerne skal stå planter tilbage, som fiskene kan holde til i. De lader også gerne enkelte totter stå tilbage ude i åen for fiskenes og dermed i sidste ende lystfiskernes skyld. Til lands og til vands Kaj Nielsen og Svend Erik Jensen sejler i hver deres støjende båd. Det er sjældent, at de ser fisk i vandløbene, for de har gerne taget flugten og undgår dermed også de skarpe knive. Når de afskårne planter flyder med strømmen danner de store plamager. Længere henne ad Ryå sættes derfor spærringer ud som samler grøden, der så køres på en mødding. Det sker jævnligt, at takker knækker af knivene, så de må skiftes. Særligt kniven på siden af båden, som klipper kanterne går ofte i stykker, da den rammer grene. Udover at passe vandløbene fra vandsiden sørger Kaj Nielsen, Svend Erik Jensen og deres kolleger også for, at bredden ser ordentlig ud. Der skal blandt andet sprøjtes bjørneklo og beskæres træer og buske, der hænger ud over vandet og spærrer for de sejlende.