Vandmasserne generer landmænd ved Nørhå

Efterårets og vinterens nedbørsmængderne kan anskues fra flere vinkler. Byfolk finder glæde i at se Nørhå Sø, som nærmest er blevet 10 gange større end normalt og Teg Å, der forbinder Nørhå Sø med Ove Sø, ligner sine steder en Mellemeuropæisk flod med en anslået bredde på omkring 100 meter.

Poul Erik Tarp
Vandet står højt, og umiddel­bart er det smukt at se på. Men de store vandmængder begynder nu for alvor at genere landbruget omkring Nørhå Sø og Teg Å. Foto: Peter Mørk
Naturkatastrofer 15. januar 2007 22:17

Synet kan virke mageløst, når svaner i 100-vis dovent og majestætisk glider rundt på de nye oversvømmede arealer. Men landmændene ser ganske anderledes på situationen. Landmand Morten Yde har arealer tæt på Årup Å og dæmningen, som imidlertid ikke har været i stand til at holde de kolossale vandmængder på den rigtige side af dæmningen. Han fortæller, at vandet står 25 centimeter højere end det nogensinde tidligere har stået, og den trælse kendsgerning har oversvømmet omkring 20 hektar af hans jorder. Rigtig træls - Syv - otte hektar var sået med hvede, resten er vårbyg, og en del af de oversvømmede arealer er græsningsarealer i omdrift, lyder det fra Morten Yde, der betegner situationen som rigtig træls, også fordi - som han siger -, at man laver noget, og så lykkes det alligevel ikke. Morten Yde har ikke regnet på, hvor stort et indtægtstab de oversvømmede arealer vil koste hans bedrift, men han peger på, at udsæden er tabt, og det samme er plantebeskyttelsen. - Hvis vi igen kommer til at dyrke jorden i år, så vil det under alle omstændigheder være med et ringere udbytte, understreger han. Miljøet Det er ikke kun landmændene, som lider under den ekstreme nedbørsmængde. Morten Yde konstaterer, at også miljøet tager skade af den store udvaskning, og desuden skal vandmængderne pumpes tilbage til å-systemet for i sidste ende at blive ledt ud i Krik Vig. - Hvis vandet ikke bliver pumpet væk, vil det blive liggende, fordi arealerne er drænede, siger han og nævner, at han før har prøvet at få sine marker oversvømmet. Det får ham til at konkludere, at kapaciteten i å-systemet er for ringe, men han medgiver, at situationen denne gang er usædvanlig. - Der er ikke meget fald på åen, og når vandet i Krik Vig står højt, vil å-systemet selvfølgelig have svært ved at lede vandet væk, sige Morten Yde. poul.erik.tarp@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...