Vandmiljøet og onsild å

EMNER 15. februar 2005 05:00

] I 1998 vedtog Folketinget Vandmiljøplan II. Den har et mål om, at 16.000 hektar vådområder skal genoprettes. ] Våde, oversvømmede enge er nemlig et naturligt renseanlæg, der fjerner næringssalte og dermed skåner vandmiljøet. ] Onsild Ådal-projektet kan gennemføres med statstøtte efter regler i Vandmiljøplan II. ] Genopretning af 87 hektar vådområde skønnes at reducere udledning af 27 tons kvælstof til Mariager Fjord. ] Det svarer til 2,2 procent af den samlede belastning af fjorden. ] Hvis projektet gennemføres, vil der i ådalen mellem Fyrkat og Thostrup Hovgård opstå en ca. 30 hektar lavvandet sø omkranset af 50 hektar våde enge. ] Amtet har hidtil gennemført et lignende projekt ved Barsbøl ved Oue i Willestrup Å-dal.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...