Vandmølle-sag bliver afgjort til maj

Amtets tålmodighed rækker ikke længere, så nu SKAL der findes en løsning for vandmøllen

SÆBY:- Vi skal have en ende på det, og der SKAL simpelthen findes en løsning. Sådan siger formanden for amtets Udvalg for teknik og miljø, Niels Kristian Kirketerp (V), efter udvalget endnu engang har behandlet sagen om Sæby Vandmølle. Efterhånden har sagen mange år på bagen, og side februar 2003 har Nordjyllands Amt forsøgt at leve op til loven om at etablere en tilfredsstillende faunapassage ved vandmøllen. Som det er i dag, er faunapassagen ikke tilfredsstillende. Fiskene skal, for at komme op i åen, forcere en trappe. Men langt de fleste fisk kan ikke komme op, og bliver derfor ved med at kaste sig mod trappen, indtil de til sidst er smadrede, dør og driver til havs. Det er dyrplageri, mener blandt andet Sæby og Omegns Lystfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening, som gerne ser en tredjedel af stemmeværket fjernet. Det er dog ikke alle, der går ind for en sådan løsning. Den gamle vandmølle og stemmeværket er nemlig et unikt stykke danmarkshistorie, og derfor har der lokalt været meget stor modstand, blandt andet fra Sæby Museum og Sæby Turistbureau, mod at lave ændringer ved vandmøllen. Derfor har kampen udviklet sig til en kamp for enten naturen eller kulturen. Og amtet har som vandløbsmyndighed ikke truffet nogen beslutning, men nu skal det altså være. - Hvis man lokalt ikke kan blive enige må vi som myndighed være rå, og simpelthen afgøre sagen, siger formanden for amtets Udvalg for teknik og miljø, Niels Kristian Kirketerp. Han lægger dog ikke skjul på, at han helst ser en løsning blive skabt lokalt. - Vi vælger derfor at sige ja til Sæby Kommunes forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra amtet, kommunen og de berørte organisationer. Og så håber vi, at man lokalt vil nå til enighed om en løsning, der kan tilgodese både naturen og kulturen, siger han. Arbejdsgruppen skal finde en løsning senest til foråret, så amtets politikere kan træffe en beslutning i maj 2006. - Og kan de modstridende parter ikke nå til enighed, så må vi som myndighed bare træffe beslutningen for dem, hvad enten de kan lide den eller ej, understreger Niels Kristian Kirketerp, som altså vil have sagen afsluttet hurtigst muligt.