Vandplan vedtaget med to stemmer

Politisk handel bag Smidie-løsning

Lokalpolitik 30. september 2002 08:00

SMIDIE: Med blot to stemmer ud af fem lægger teknik og miljøudvalget an til, at den endeløse strid om vandforsyningen i Smidie kan finde en endelig løsning. Første gang der blev konstateret et for højt nitratindhold i Smidiebeboernes vandhaner var midt i firserne, så vidt udvalgsformand Henrik Christensen (S) husker, og siden er sagen med jævne mellemrum dukket op på udvalgets dagsorden. Årsagen til, at han og de to øvrige socialdemokrater i udvalget undlod at stemme, var da også, at de dermed håber, at sagen kan landes hurtigt - eller i hvert fald hurtigere end ellers. - Hvis vi havde stemt imod, var sagen havnet i byrådet, og dermed var den blevet yderligere forsinket. Vi kan jo godt tælle til ni, siger Henrik Christensen med henvisning til det antal stemmer, der gør udslaget i byrådet. På den baggrund fik de to Venstre-medlemmer, Peter Riise og Lau. Bøgeholt-Laursens stemmer udslaget, da sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde torsdag. Her blev det besluttet at give Smidie Vandværk en frist på et halvt år til at lave en prøveboring, så man kan finde vand i tilstrækkelige mængder og af den fornødne kvalitet. - S-medlemmerne ønskede at iværksætte løsningen med vand fra Kongerslev, som vi stadig mener, er den eneste rigtige, forklarer Henrik Christensen. Han og hans partifæller har med beslutningen da også fået næring til håbet om, at Kongerslev-løsningen bliver den, der endeligt kommer til at gælde. Med beslutningen har udvalget nemlig indgået en aftale om et kompromis, hvis prøveboringen skulle falde uheldigt ud for vandværket i Smidie. Den rammer en pæl igennem sagens sidste stridspunkter. Blandt andet afgøres det, at vandværkets kasse deles ligeligt mellem forbrugerne, når prøveboringen er gennemført, at tilslutningsprisen bliver den samme, uanset hvor på ledningsnettet man tilsluttes, samt at konstatering af dårligt vand på de af forsyningsområdets ejendomme, der ikke i første omgang kommer med, medfører tilslutningspligt. Udvalget vil - i overensstemmelse med beslutningen - anbefale Nordjyllands Amt at give tilladelse til en prøveboring. Amtet overtager bevillingsmyndigheden, hvis vandforbruget er over 6000 kubikmeter, og vandværket skal nu beregne, hvor stort vandforbruget ventes at blive. Ud over et forhøjet nitratindhold i vandet hos mange husstande i Smidie og Smidie Udflyttere, har man måttet slås med indtrængen af salt i nogle af de private boringer, og senest er der konstateret rester af BAM, et restprodukt efter nedsivning af sprøjtemidlet Round-Up.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...