Lokalpolitik

Vandplanen indstilles til godkendelse

SINDAL:Teknik- og miljøudvalget er tilfreds med det forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvandet, som amtet har lavet og som blandt andet omfatter Sin-dal Vandværks vandindvindingsområde. - Vi har ingen bemærkninger til forslaget, men indstiller at det bliver godkendt, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V). Planen medfører en ekstra udgift på ca. 100.000 kroner i det første år for Sindal Kommune, og yderligere omkring 400.000 kroner over de næste 50 år. - Kommunen skal til at lave nogle flere tilsyn, og så er der en del kloakledninger, der skal kontrolleres om de er tætte. Desuden har vi et par steder udenfor byområdet, hvor vi skal have set efter om afløb er i orden, forklarer Poul Dige Pedersen. Indsatsplanen er for tiden i offentlig høring, og i sidste uge var der et møde om planen på Sindal Hotel. Høringsperioden slutter den 10. august.