Vandplaner

fakta

De 23 vandplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Planen skal sikre et renere miljø i fjorde, åer og søer. Hver plan opstiller mål for, hvordan områdets miljøtilstand skal være. Det er nu op til kommunerne at følge vandplanerne op med egentlige handleplaner. I Nord- og Midtjylland har kommunerne omkring Limfjorden etableret det fælles samarbejdsorgan Limfjordsrådet. Her søger Limfjordskommunerne at koordinere indsatsen for Limfjordens opland, der på grund af de mange vandløb, der fører til fjorden, er meget stort.