Lokalpolitik

Vandprisen er på vej op i Hobro

Der skal bruges flere penge til kloakopgaver

HOBRO:Fobrugerne i Hobro kan godt forberede sig på, at det efter nytår bliver dyrere at dreje på hanen. En stigning i prisen på vandet synes uundgåelig. Indtil videre opererer politikere og embedsmænd med et budgetforslag, der medfører en stigning på 2,50 kroner per kubikmeter inklusiv moms. For en gennemsnitsfamilie betyder det, at yderligere en lille 500 kroneseddel om året må bruges på vand i stedet for tant, fjas eller tøj til ungerne. Om vandprisen stiger, afgøres først til oktober, når byrådet vedtager budget 2004. - Men som jeg ser det, er der ingen vej uden om. Prisen stiger. Spørgsmålet er blot, hvor stor prisstigningen ender med at blive, siger Preben Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget. Han har to begrundelser: For det første sparer hobroenserne på vandet. Det betyder, at kommunens indtægter er faldende. For det andet står kommunen over for meget store investeringer i kloaknettet. Regningen skal betales af forbrugerne via vand- og kloakbidraget. - Vi har i en årrække udskudt en række opgaver. Det kan vi ikke blive ved med, siger Preben Christensen. Store dele af midtbyens gamle købstadskloakker trænger til at blive skiftet ud. Lige nu er Hobro Kommune i gang med at spendere 25 millioner kroner på et nyt indløbsbygværk på renseanlægget, og snart begynder man på en renovering af hovedkloakken i Gasværksvej til over seks millioner kroner. Billigere for virksomheder Forbrugerne betaler per kubikmeter vand, der løber gennem boligens vandur og ind i huset. Det friske drikkevand koster, men kloakbidraget, som dækker udgifter til at rense spildevandet, er dyrest. I år er den samlede vandpris 36,25 kroner per kubikmeter. En del af de faldende indtægter er lette at forklare. Byrådet vedtog i 2002 at sætte det såkaldte særbidrag til kloakforsyningen ned. Bidraget betales af en række særligt forurende virksomheder. I år er taksten 75 procent og næste år 50 procent af 2002-taksten. Manøvren dræner kloakkassen for 850.000 kroner om året.