Brønderslev

Vandprisen sættes op

Vandprisen i Brønderslev Vand A/S stiger med 50 øre pr. kubikmeter til 18,75 kr.

Målerleje er fortsat 500 kr. og tilslutningsbidrag 13.000 kr. med moms. Dermed er prisloftet nået. Der ventes et vandsalg for 11,5 mio. kr., mens der ventes udgifter på 10,9 mio. kr. Der er afsat 5,2 mio. kr. til anlægsinvesteringer til fortsat renovering af vandværker og renovering af ledningsnet. Vandafledningsbidraget bliver 33,50 kr. pr. kubikmeter med moms. Der ventes indtægter for 39,8 mio. kr. Der ventes udgifter på 33,7 mio. kr. Der afsættes 37 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Også udgiften for den fælles, obligatoriske tømningsordning for hustanke er uændret. Her er prisen 737 kr. Der ventes indtægter på 2 mio. kr. og udgifter på 2,1 mio. kr.