Vandprisen stiger lidt

Vandprisen stiger i 2011 med 50 øre pr. kubikmeter til 18,75 kr.

Det skyldes, at der skal bruges en del penge på investeringer. Der er på budgettet for 2011 afsat 5,2 mio. kr. til anlægsopgaver. For tiden er Vestre Vandværk ved at blive renoveret. Det blev besluttet at renovere Vestre Vandværk før Østre Vandværk. Men der opstod for et par måneder siden en uventet forurening på Østre Vandværk. Efter at værket blev sat ud af drift, køres der nu med 40 procent. - Så er der ingen forurening. Nu sætter vi kapaciteten op til 60 procent, fortæller forsyningschef Anni Schjønning. Kapaciteten er 100 kubikmeter i timen. For to år siden blev Nordre Vandværk renoveret. - Vi har meget fint vand i Brønderslev, fortæller formand for Brønderslev Forsyning, Jens Arne Hedegaard. Pr. 1. juli har Brønderslev Vand overtaget Kirkholt Vandværk, og dermed er Kirkholt Vandværk nedlagt. Det har medført, at vi har fået 58 nye forbrugere. - Overtagelsen er sket efter samme praksis tom tidligere, hvor hvert vandværk afholder de nødvendige udgifter til ledningsnet i eget forsyningsområde frem til forsyningsgrænsen mellem de to vandværker. Pr. 1. januar 2011 overtager Brønderslev Vand Kraghede Øst Vandværk på samme vilkår og det giver 17 nye forbrugere. I 2009 blev der brugt 6,4 mio. kr. på renovering af Nordre Vandværk, og der skal i 2011 bruges 7,3 mio. kr. på renovering af Vestre Vandværk. Renoveringen af Vestre Vandværk er rykket frem i forhold til Søndre Vandværk.