Vandproblem kan koste dyrt

Byggeri til 20 mio. kr. på renseanlægget standset af grundvandl

HOBRO:En tidligere motorforretning led døden og blev i fjor jævnet med jorden for at give plads til et nyt, stort indløbsbygværk på Hobro Renseanlæg. Nu viser det sig, at placeringen måske slet ikke dur til den nye bygning. Grundvandet driller nemlig og har indtil videre forsinket kommunens aktuelt største anlægsprojekt med tre måneder. Der er tale om en investering til 19,5 millioner kroner, men allerede nu frygter politikerne, at budgettet ikke holder. Bygværket er en stor betonbygning, som skal graves dybt ned i jorden. For at støbe soklen, må grundvandet sænkes. Det er lidt af en udfordring, eftersom byggeriet ligger et halvt stenkast fra Mariager Fjords strandbred. Normalt er det dog muligt ved at lave dybe boringer med pumper og dræn. Men så enkelt er det ikke ved renseanlægget på Gasværksvej. Adskillige boringer har indtil videre vist sig ubrugelige til opgaven. Det har givet forsinkelser. Ny placering - I værste fald kan det vise sig, at det ikke kan lade sig gøre at bygge værket på det sted. Man kan jo ikke fortsætte i en uendelighed med at lave prøveboringer, siger teknik- og miljøudvalgets formand Preben Christensen (S), der er ganske bekymret for situation. Ikke mindst fordi de økonomiske konsekvenser er uafklarede og uoverskuelige. Teknik- og miljøudvalget har netop besluttet at udsætte andre planlagte renoveringer af kommunens kloaknet. Det er blandt andet arbejde på Grøndalsvej, Randersvej og Skibsgade, samt en ny pumpestation på Nedre Strandvej. Opgaver til i alt 2,3 millioner kroner. - Så længe vi ikke kender konsekvensen af forsinkelse på indløbsbygværket, tør vi ikke sætte andet i gang. Ellers risikerer vi at overskride budgettet. Desværre er der tale om opgaver, som vi er meget kede af at udsætte. Det er tiltrængte renoveringer, som vi har udsat alt for længe, siger Preben Christensen. Firmaet Krüger A/S er rådgivere for kommunen og styrer projektet med det ny indløbsbygværk. Entreprenørarbejdet udføres især af MT Højgaard i Aalborg. Hobro Kommune og Krüger har allerede indledt forhandlinger om, hvem der skal betale regningen. - Vi har hyret firmaet i tiltro til, at de kan løse opgave. Der er jo tale om folk, som bygger tuneller og store broer, siger Preben Christensen. Han oplyser, at kontrakten giver kommunen mulighed for at opkræve bøder, hvis tidsfristen overskrides. - Men det er beløb, som langt fra kan dække den ekstraudgift, vi står overfor. I budgettet har vi en halv million kroner til uforudsete udgifter, men beløbet holder nok ikke, siger Preben Christensen. Kritisk Kim Laursen (V), der også sidder i teknik- og miljøudvalget, frygter, at regningen på forsinkelsen havner hos borgerne. - Hvis den kontrakt, som vi har lavet med det rådgivende firma, ikke forhindrer, at forsinkelser koster Hobro Kommune penge, så må vi erkende, at vi ikke har lavet vores arbejde godt nok, siger Kim Laursen. Han var i øvrigt meget kritisk, da Hobro Kommune i sommer antog firmaet Krüger A/S både som rådgivere og leverandør af en del af indmaden til indløbsbygværket, uden at der var indhentet kontroltilbud fra andre firmaer.