Vandrør skal udskiftes

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har givet 115.000 kr. til ledningsrenovering langs Birkholtvej i Kraghede. Det drejer sig om udskiftning af 400 meter hovedledning og 650 meter stikledning. Teknisk forvaltning har modtaget en henvendelse fra ejeren af ejendommen Kraghedevej 51, der ønsker gamle eternitledninger i sin mark flyttet. Den nuværende placering er til gene. I forbindelse med, at kommunen i 2000 overtog Kraghede Vandværk, var der i overdragelsesprisen inkluderet en renovering af store dele af ledningsnettet. En del af de gamle vandledninger var planlagt udskiftet i forbindelse med kloakrenovering i Kraghede.