Brønderslev

Vandt pris for biogasanlæg

Foto: Hen­rik Louis

Foto: Hen­rik Louis

{ Landmændene Jan Ulrich og Per Pedersen - begge Brønderslev - har fået Nordeas Landbrugspris 2007. Prisen får de for deres investering af hårdt arbejde og penge i biogasanlægget GFE Krogenskær på Vildmosevej syd for Brønderslev. Per Pedersen fortælle, at værket møder stor interesse. - Vi har mange kontakter i landet og i udlandet, som går på en videreudvikling i anlægget. Der er stadig mange uudnyttede ressourcer, og vi ser frem til at udnytte dem hen ad vejen - ikke kun til glæde for os, men for helheden. Brønderslev Kommune er netop nu i gang med at undersøge muligheden for at aftage overskudsvarme fra værket.