Vandtårn i vadested

Brønderslevs karakteristiske vandtårn, som kan ses fra Hjørringvej iklædt neonlys, er efter alt at dømme på vej til at blive overflødigt.

Den tekniske udvikling går nemlig i den retning, at man ikke længere har et vandtårn i strukturen for ledningsnettet, da man ikke behøver få vandet op i højden for at få tilstrækkeligt med tryk på, men klarer det via andre teknikker (se faktaboks). Det betyder, at man kan pumpe vand direkte fra vandværkerne og ud i ledningsnettet. - Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S skal i nær fremtid drøfte og træffe beslutning om vandtårnets fremtid, fortæller Anni Schjønning, der er forsyningschef for vand, varme og spildevand i Brønderslev Forsyning. I dag bliver vandet pumpet fra byens tre vandværker og via vandtårnet ud til forbrugerne. - Sådan er strukturen på vores ledningsnet i dag, fortæller Anni Schjønning. Bestyrelsen har i år godkendt en renoveringsplan for ledningsnettet, og i den forbindelse er vandtårnets rolle i spil. Der bliver en anden struktur på ledningsnettet, der gør, at vandet ikke behøver komme op i vandtårnet. Vandtårnet rummer 1000 kubikmeter vand og har også den funktion, at det er en ekstra vandreserve. Ved at tage vandtårnet ud af drift når vandet endnu hurtigere ud til forbrugerne. - Vi vil gerne have så nyoppumpet vand som muligt ud, fortæller Anni Schjønning. Derudover omlægges ledningsnettet til at bestå af en række sektioner, så byen forsynes sektionsvis fra forskellige vandværker. En eventuel forurening vil ikke kunne spredes i hele forsyningens ledningsnet, ligesom forsyningen bedre kan lækagespore utætheder. Beslutningen om vandtårnets fremtid er måske ikke lige om hjørnet, men Anni Schjønning vurderer, at når man når nogle år frem med renoveringen af ledningsnettet, så vil vandet ikke længere blive pumpet op i vandtårnet. Hun understreger, at det er funktionen og ikke selve bygningen, der måske vil blive nedlagt. Og hun synes personligt, at det skal bevares: - Vandtårnet er et vartegn, og det skal da ikke jævnes med jorden.