Vandtabet er fjernet

Jagten på huller i rørledniungerne har båret frugt

FREDERIKSHAVN:En systematisk jagt på huller i de frederikshavnske vandrør er nu kronet med held. Vandspildet er nedbragt til en blot en fjerdedel efter et systematisk renoveringsarbejde i vandforsyningen. Der kom for alvor fokus på vandspildet i 1996, hvor vi var helt oppe på at en femtedel af det vand, der blev pumpet op i Tolne og i Aasted, forsvandt ud i den blå luft. Det store tab sammenholdt med, at kommunen pludselig blev sat i fuld afgift over for told og skat af spildet over 10 procent fik sat gang i investeringerne, og der er siden investeret store beløb i en renovering efter en plan om, at to procent af nettet skal opjusteres hvert eneste år. - Der er ingen tvivl om, at det er dette arbejde, der nu har båret frugt, fortæller ledningsmester Villy Molsen. - I dag er vi helt nede på et tab på under fem procent - og det er meget tilfredsstillende. Landsgennemsnittet ligger over seks procent. Det kommer forbrugerne til gavn i og med, at vandpriserne mindskes fordi tabet er blevet mindre. Foruden et intensiveret renoveringsarbejde bærer en sektionering af ledningsnettet også sin del af æren for at tabet er reduceret så drastisk. - Hvis vi eksempelvis ser på Strandby-området har vi sektioneret byen fra. Det vil sige vi fremfører vandet til Strandby med et tryk på fem bar. Ved byen reduceres trykket til tre bar - og det mindsker slitagen på nettet i byen og naturligvis også tabet af vand ved brud, siger Villy Molsen.