Vandværk har brugt over 500.000 kr. på forbedring af ledningsnet

Kun to forbrugere var mødt op til den årlige generalforsamling i Saltum Vandværk.

ib Andersen kunne berette om et særdeles veldrevet vandværk.

ib Andersen kunne berette om et særdeles veldrevet vandværk.

Som sædvanlig kunne bestyrelsen og de to forbrugere være forsamlet om et lille bord. De kunne høre formand Ib Andersen fremlægge en beretning, der viser et særdeles veldrevet vandværk Brugerne har købt 52.000 kubikmeter vand mod 55.000 sidste år med en spildprocent på 6,27 procent. De tre test, der er blevet foretaget af vandet i løbet af året, har alle været i top. Der er brugt over 500.000 kr. på reparationer og vedligehold på ledningsnettet, bl.a. er den sidste ledning fra 1931 i Søndergade fornyet, og en gammel ledning på Nolsvej er fornyet. Der er givet tre byggetilladelser på Fælledvej, og nye boliger er også på vej ved Sparekassen, hvilket giver op til otte nye forbrugere. Ib Andersen kunne også fortælle, at vandværket har begavet Saltum Centralskole med en vandautomat til 20.000 kr., der efter sigende er en kæmpe succes. Bestyrelsen skal det kommende år arbejde hen imod at få ændret Nr. Saltum Vandværk I/S til det mere tidssvarende Saltum Vandværk amba. En sådan ændring kræver dog en ekstra generalforsamling. Også i det kommende år er der fokus på renovering og udskiftning af ledningsnettet. Ib Andersen sluttede sin beretning med et lille opråb til forbrugerne om at holde øje med vandforbruget jævnligt, så man hurtigt kan konstatere eventuelle brud. Kasserer Erik Jonstrup fremlagde et regnskab, der viser et resultat på 21.757 kr. og en egenkapital på 1.435.398 kr. Det gode regnskabsmæssige resultat gør, at bestyrelsen har valgt at sætte kubikmeterprisen ned, så en kubikmeter næste år koster 2,50 kr. inkl. moms. Den reelle pris er dog væsentlig højere, idet de grønne afgifter gør, at kubikmeterprisen inkl. moms er 9,30 kr. Der var genvalg til bestyrelsen, så den består stadig af formand Ib Andersen, kasserer Erik Jonstrup, sekretær Niels Guldager, Bjørn Nauta og Poul Borup.