Vandværk har godt styr på pesticiderne

Lønstrup Vandværk har fået forureningsproblem til at gå den rigtige vej

LØNSTRUP:Der var umiddelbar tilfredshed at spore efter generalforsamlingen i Lønstrup Vandværk ApS fredag aften på Hotel Marinella i Lønstrup. Her var 35-40 anpartshavere mødt op ud af de i alt 120 anpartshavere, som Lønstrup Vandværk ApS med i alt 400 anparter har. Formand Henrik Jensen, der i øvrigt også er strandfoged i Lønstrup, kunne i sin beretning melde ud, at året for det første ikke har budt på det store vandsvind. Men det var dog nødvendigt at udskifte et særligt grusfilter, og her måtte vandværket desværre æde en udgiftspost på 100.000 kr. Alligevel kom Lønstrup Vandværk dog ud af året med et lille overskud på 2000 kr. - Men selv om overskuddet blev lidt lille, så har vi nu alligevel en likvid beholdning. Det skal vi jo have, hvis der f.eks. sker et ledningsbrud midt i hovedgaden, siger Henrik Jensen. Men større tilfredshed var der at spore med hensyn til problemet med pesticider i grundvandet. Mængden af pesticider har tidligere været om end ikke et stort problem så et problem, der skulle tages hånd om. Og de sidste vandanalyser fra juni kunne heldigvis vise, at det går den rigtige vej med at mindske pesticidmængderne. - Vi har ikke på noget tidspunkt været over grænseværdierne for pesticider, så vi eventuelt skulle lukke en vandboring. Men vi har igennem året lavet tiltag for at mindske pesticidindholdet, og det har virket, siger Henrik Jensen. Han forklarer, at Løn- strup Vandværk borer i en dybde af 23-25 meter på de fire-fem boringer. Og her har der tidligere været risiko for, at pesticider i de øvre jordlag skulle kunne nå grundvandet netop via boringerne ned i undergrunden. Derfor er der nu blevet tætnet omkring borerørene med en speciel slags ler, der kan udvide sig for at lukke for adgang til nedsivning til grundvandet. Bestyrelsen vil først konstituere sig om en til to uger, men indtil videre vil Henrik Jensen, der overtog formandsposten efter Erik Fihl Jensens død i april, gerne fortsætte som formand. Eneste nyvalg til bestyrelsen var til Arne Andersen, mens Erik Pedersen, Jens Otto Abrahamsen og Knud Mørk Jensen blev genvalgt. Sidstnævnte er kasserer, og det hverv ønsker bestyrelsen at han fortsætter med også efter konstitueringen.

Forsiden