Vandværk jagter brud

Vegger Vandværk oplever for tiden et stort merforbrug, der sandsynligvis skyldes en eller flerre rørspræninger

Vandværket i Vegger har indledt en intensiv jagt på en eller flere "vandslugere". Ligesom flere andre vandværker landet over, har værket på det seneste konstateret et voldsomt merforbrug af vand, der efter al sandsynlighed skyldes rørsprængning eller brud på værkets ledningsnet. Og man formoder, at disse brud er forårsaget af vinterens frost: - Vi leverer normalt omkring 40 kubikmeter vand i døgnet til forbrugerne, men vores døgnovervågning viser, at vi for tiden er helt oppe på 60 kubikmeter, og det bekymrer os naturligvis, hvorfor vi har startet en undersøgelse, der gerne skulle føre frem til de utætte steder, siger formanden for Vegger Vandværk, Hans Laustsen, Vegger. Han udelukker, at det store merforbrug kan skyldes et aktuelt ekstra forbrug hos en eller flere af værkets forbrugere. - Blandt dem har vi ingen virksomheder, som kunne tænkes at de lige netop nu bruger så meget ekstra vand, fastslår vandværksformanden. Vandværket i Vegger har ca. 170 forbrugere, og de er netop blevet kontaktet af vandværket, der opfordrer dem til at tjekke deres forbrug for at se, om det er hos en eller flere af dem, der har en rørsprængning - og som de ikke har kendskab til. SMS-kontakt Forbrugerne er blevet kontakte via sms-besked på mobiltelefonen. På den måde har værket foreløbig kontaktet godt 85 pct. af forbrugerne, og man er lige nu ved at undersøge, hvem der mangler at få besked. - Lækagen behøver heller ikke at være opstået hos en eller flere forbrugere. Det kan også være, at vi skal finde årsagen til det ekstra ordinært store vandbrug i et brud på vores ledningsnet, så det holder vi selvfølgelig også øje med, siger Hans Laustsen, der opfordre forbrugerne til at tjekke, om de på det seneste har haft et unormalt stort forbrug. - Det kan koste dyrt, hvis en rørsprængning forårsager, at man bruger ekstra meget vand, nemlig dels til den ekstra vandregning og dels til de skader, som sprængningen måtte medføre, slutter vandværksformanden.