Vandværk kalder til forsamling

GISTRUP:Som det sidste af de lokale private vandværker holder Syrenparkens Vandværk i Gistrup mandag 26. april kl. 19.30 den årlige generalforsamling i foreningshuset "Spar Es" på byfælleden ved Lyngtoften. De seneste par år har hovedtemaet på generalforsamlingen været en opløsning af foreningen. Årsagen er, at Syrenparkens vandværk ikke selv længere henter vand op fra undergrunden, men udelukkende distribuerer vand fra Aalborg kommune, og derfor er det oprindelige formål helt bortfaldet. Hovedparten af kræfterne i bestyrelsen har derfor været brugt på at få ledningsnettet i en sådan stand, at en overtagelse til anden side bliver mulig. Et af de sværeste punkter i den forbindelse har været at få lokaliseret de mange lokale stophaner hos forbrugerne. Det er nu ved at lykkes, så på mandagens møde bliver der givetvis oplyst om stadet for planerne om den af de tidligere generalforsamlinger ønskede lukning af det lokale vandværk i den sydlige del af Gistrup op mod bakkerne i Lundby krat.