Vandværk på jagt efter vand

HOU:På den nys overståede generalforsamling i Hou Vandværk kunne formand Robert Pedersen konstatere, at vandværket havde klaret sig som planlagt i det forløbne år. Dog var der en enkelt post på regnskabet, der havde udviklet sig særdeles uheldig - og det var vandspildet. Vandspildet, der er på 15,7 procent, er vand, der forsvinder fra vandværket uden om forbrugernes målere. De første 10 procent vandspild koster kun den egentlige vandpris, men spild herudover pålægges også afgift til staten og koster vandværket samme pris, som den enkelte forbruger betaler for vand. Generalforsamlingen pålagde bestyrelse at finde årsagen til dette spild hurtigst muligt, og allerede umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen gik bestyrelsen i gang med at skitsere en fremgangsmåde for afdækning af dette spild. Undersøgelserne vil foregå samtidig og vil i første omgang dreje sig om utætte vandledninger, fejlvisning på forbrugernes målere og forbrug uden om måler på grund af fejlinstallation eller simpelt tyveri. Forbrugerne kan i den kommende tid forvente henvendelse fra vandværket for stikprøvevis kontrol af den tekniske installation. Ligeledes anbefaler bestyrelsen, at forbrugerne opsætter målerbrønd i forbindelse med nybyggeri og renovering af installationen. Brønden skal placeres en meter fra skellet. Grunden til denne anbefaling er, at de lange stikledninger er svære at kontrollere for utætheder. Generalforsamlingen genvalgte de afgående bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen består således fortsat af formand Robert Pedersen samt Aage Johansen, Peer Mark Jensen, Kjeld Hansen og Lars Stender.